Bookmark and Share
  

Åkkort Nydala konstsnöspår

Säsongens kort finns nu till försäljning på kårexpeditionen. 450:- för kårmedlemmar. (ord 700:-).

Läs mer | 2015-11-24


Umeå studentkår har svarat på remissen Delrapport från ledningsutredningen

English further down Umeå studentkår är överlag positiva till de förslag som presenteras i delrapporten. En mer flexibel reglering avseende storleken på universitet och högskolors styrelser ter sig naturlig då lärosätena i sig varierar i storlek samt omfattning av verksamhet. Precis som rapporten indikerar, anser också Umeå studentkår att en majoritet av externa ledamöter inte är nödvändig.

Läs mer | 2015-10-29


Vi delar ut 30.000:- i Umeå!

Stiftelsen Studenthälsan ägs av studentkårerna vid Umeå universitet och SLU Umeå och syftar till att:"...

Läs mer | 2015-10-22


Kempefonden utlyser stipendier

Två gånger per år utlyses stipendier ur Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond. Varje termin fördelar fonden flera hundra tusen kr till studenter vid Umeå universitet. Syftet med utdelningen av Kempemedlen är att stödja doktorander i deras forskningsarbete.

Läs mer | 2015-09-14


Pressmeddelande: Umeå studentkår vann principiellt viktigt mål mot Linnéuniversitet i Kammarrätten

English version further down Läs pressmeddelandet i dess helhet genom följande länk. Umeå studentkår JO-anmälde regeringskansliet den 24 november då de vägrat att lämna ut inkomna yttranden gällande remisser som inte räknas som allmänna handlingar, så kallade delningar.

Läs mer | 2015-06-09


 

 

US

Tillgängliga uppdrag vid
Umeå studentkår

Studentombud HumSek

US

Kårexpeditionen informerar/ The student union office informs:


2016-01-19
Erbjudande om medlemskap har e-postats till de som var registrerade på en kurs ht 2015. Som vanligt gäller att om man vill bli medlem så betalar man sin medlemsavgift; om inte så struntar man bara i erbjudandet.
(Erbjudande har också skickats via vanlig post.)

Erbjudande till nya studenter kommer några veckor in på terminen.

An offer for membership has been emaild to those who were registered at a course autumn semester 2015. As always - if you want the membership you pay the fee; otherwise just ignore the offer.
(An offer for membership has also been sent through regular mail.)

New students will recieve an offer for membership a few weeks into the semester.


Läs mer

Huvudpartners
US
Partners

Akutrumsförmedlingen


StudentUmeå - Samlingsplatsen för studentlivet i UmeåMecenat

Länk till kempefonden


Folkuniversitetet

Logotyp Vertex.nu bildlänk
Logotyp teligoo bildlänk
Logotyp teligoo bildlänk
kondomkungen bildlänk

Utvalda förmåner

US