Bookmark and Share
  

Åkkort Nydala konstsnöspår

Säsongens kort finns nu till försäljning på kårexpeditionen. 450:- för kårmedlemmar. (ord 700:-).

Läs mer | 2015-11-24


Umeå studentkår har svarat på remissen Delrapport från ledningsutredningen

English further down Umeå studentkår är överlag positiva till de förslag som presenteras i delrapporten. En mer flexibel reglering avseende storleken på universitet och högskolors styrelser ter sig naturlig då lärosätena i sig varierar i storlek samt omfattning av verksamhet. Precis som rapporten indikerar, anser också Umeå studentkår att en majoritet av externa ledamöter inte är nödvändig.

Läs mer | 2015-10-29


Vi delar ut 30.000:- i Umeå!

Stiftelsen Studenthälsan ägs av studentkårerna vid Umeå universitet och SLU Umeå och syftar till att:"...

Läs mer | 2015-10-22


Kempefonden utlyser stipendier

Två gånger per år utlyses stipendier ur Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond. Varje termin fördelar fonden flera hundra tusen kr till studenter vid Umeå universitet. Syftet med utdelningen av Kempemedlen är att stödja doktorander i deras forskningsarbete.

Läs mer | 2015-09-14


Pressmeddelande: Umeå studentkår vann principiellt viktigt mål mot Linnéuniversitet i Kammarrätten

English version further down Läs pressmeddelandet i dess helhet genom följande länk. Umeå studentkår JO-anmälde regeringskansliet den 24 november då de vägrat att lämna ut inkomna yttranden gällande remisser som inte räknas som allmänna handlingar, så kallade delningar.

Läs mer | 2015-06-09


 

 

US

Elektroniskt nyhetsbrev

På tapeten, v46
På tapeten v48
Äldre nyhetsbrev

US

Tillgängliga uppdrag vid
Umeå studentkår

Vi söker nu studentombud.

US

Kårexpeditionen informerar

2015-11-23
Har du inte fått dina förmånskort ännu?
Vi har många kort på kårexpeditionen; både de som har adressen hit och de som Posten har returnerat. Vi skickar alltid e-post när det kommer kort hit. Ring, e-posta eller kom förbi - kanske ditt kort ligger här och väntar på dig.

Haven't recieved you discount cards yet?
We have quite a few cards at the student union office. There are cards addressed to the student union office and cards returned by the postal services. We always e-mail when cards come to the office. Call us, e-mail or come by - maybe your card is here waiting for you.

Läs mer

Huvudpartners
US
Partners

Akutrumsförmedlingen


StudentUmeå - Samlingsplatsen för studentlivet i UmeåMecenat

Länk till kempefonden


Folkuniversitetet

Logotyp Vertex.nu bildlänk
Logotyp teligoo bildlänk
Logotyp teligoo bildlänk
kondomkungen bildlänk

Utvalda förmåner

US