Bookmark and Share
  

Pressmeddelande: Umeå studentkår vann principiellt viktigt mål mot Linnéuniversitet i Kammarrätten

English version further down Läs pressmeddelandet i dess helhet genom följande länk. Umeå studentkår JO-anmälde regeringskansliet den 24 november då de vägrat att lämna ut inkomna yttranden gällande remisser som inte räknas som allmänna handlingar, så kallade delningar.

Läs mer | 2015-06-09


Synpunkter och förslag till Umeå universitets underlag till regeringens forskningspolitik

English version further down Regeringen har genom ett brev undertecknat av ministern för högre utbildning och forskning tillskrivit Sveriges samtliga universitet och högskolor med en inbjudan med att inkomma med underlag inför den nästkommande forskningspropositionen.

Läs mer | 2015-06-04


Umeå studentkår ändrar i sina stadgar

English text further down Stadgeändringarna berör främst tre punkter; kårfullmäktiges roll, långsiktigt arbete och hur kårstyrelsen är sammansatt. Gällande kårfullmäktiges roll begränsas antal möten till fyra och får tydliga, återkommande uppgifter.

Läs mer | 2015-05-28


Nominate someone to the position as vice-chancellor of Umeå University!

The current vice-chancellor, Lena Gustafsson, completes her term of office during 2016. Therefore, The University Board has started the process of recruiting a new vice-chancellor. Students and employees of Umeå University may submit nominations - external as well as internal candidates can be nominated.

Läs mer | 2015-05-27


Skrivelse rörande kursen ”Rättsmedicin för jurister”

English version further down Umeå studentkår har tillsammans med Juridiska föreningen vid Umeå universitetet och Umeå medicinska studentkår författat en skrivelse rörande kursen "Rättsmedicin för jurister" som lämnats över till Medicinska fakulteten. På grund av budgetnedskärningar har medicinska fakulteten beslutat att lägga ner ett antal fristående kurser.

Läs mer | 2015-05-26


 

 

US

Elektroniskt nyhetsbrev

På tapeten, v46
På tapeten v48
Äldre nyhetsbrev

US

Tillgängliga uppdrag vid
Umeå studentkår

Inga lediga uppdrag just nu.

US

Kårexpeditionen informerar

2015-08-19
Måndag 24/8 har kårexpeditionen endast öppet 12.30 -15.00

Monday August 24th the student union office is only open 12.30-15-00.

Läs mer

Huvudpartners
US
Partners

Akutrumsförmedlingen


StudentUmeå - Samlingsplatsen för studentlivet i UmeåMecenat

Länk till kempefonden


Folkuniversitetet

Logotyp Vertex.nu bildlänk
Logotyp teligoo bildlänk
Logotyp teligoo bildlänk
kondomkungen bildlänk

Utvalda förmåner

US