Bookmark and Share
  

Kempefonden utlyser stipendier

Två gånger per år utlyses stipendier ur Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond. Varje termin fördelar fonden flera hundra tusen kr till studenter vid Umeå universitet. Syftet med utdelningen av Kempemedlen är att stödja doktorander i deras forskningsarbete.

Läs mer | 2015-09-14


Pressmeddelande: Umeå studentkår vann principiellt viktigt mål mot Linnéuniversitet i Kammarrätten

English version further down Läs pressmeddelandet i dess helhet genom följande länk. Umeå studentkår JO-anmälde regeringskansliet den 24 november då de vägrat att lämna ut inkomna yttranden gällande remisser som inte räknas som allmänna handlingar, så kallade delningar.

Läs mer | 2015-06-09


Synpunkter och förslag till Umeå universitets underlag till regeringens forskningspolitik

English version further down Regeringen har genom ett brev undertecknat av ministern för högre utbildning och forskning tillskrivit Sveriges samtliga universitet och högskolor med en inbjudan med att inkomma med underlag inför den nästkommande forskningspropositionen.

Läs mer | 2015-06-04


Umeå studentkår ändrar i sina stadgar

English text further down Stadgeändringarna berör främst tre punkter; kårfullmäktiges roll, långsiktigt arbete och hur kårstyrelsen är sammansatt. Gällande kårfullmäktiges roll begränsas antal möten till fyra och får tydliga, återkommande uppgifter.

Läs mer | 2015-05-28


Nominate someone to the position as vice-chancellor of Umeå University!

The current vice-chancellor, Lena Gustafsson, completes her term of office during 2016. Therefore, The University Board has started the process of recruiting a new vice-chancellor. Students and employees of Umeå University may submit nominations - external as well as internal candidates can be nominated.

Läs mer | 2015-05-27


 

 

US

Elektroniskt nyhetsbrev

På tapeten, v46
På tapeten v48
Äldre nyhetsbrev

US

Tillgängliga uppdrag vid
Umeå studentkår

Inga lediga uppdrag just nu.

US

Kårexpeditionen informerar

2015-09-28
Erbjudande om medlemskap har nu skickats via e-post. Utskicket har gjorts till de som är registrerade på en kurs ht 2015. Som vanligt gäller att om man vill bli medlem så betalar man, vill man inte vara medlem så struntar man i erbjudandet.

An offer for membership has been sent out through email. The dispatch was made to students that are registered at a course autumn semester 2015. As usual, if you want to become a member you pay the fee; if you don't want the membership - you don't pay.

Läs mer

Huvudpartners
US
Partners

Akutrumsförmedlingen


StudentUmeå - Samlingsplatsen för studentlivet i Umeå



Mecenat

Länk till kempefonden


Folkuniversitetet

Logotyp Vertex.nu bildlänk
Logotyp teligoo bildlänk
Logotyp teligoo bildlänk
kondomkungen bildlänk

Utvalda förmåner

US