Bookmark and Share
  

NTK och US söker fyra ledamöter och en ordförande till Kårmedia i Umeå AB:s styrelse

NTK och Umeå studentkår söker fyra ledamöter och en ordförande till Kårmedia i Umeå AB:s styrelseEnglish version further down Kårmedia Umeå AB är ett av NTK och Umeå studentkår helägt bolag vars huvudsakliga uppgift är att ge ut studenttidningen Vertex.

Läs mer | 2014-12-11


Nej till avgifter: Brev till utbildningsutskottet

Nej till avgifter: Brev till utbildningsutskottet Umeå studentkår har skickat ett brev till vardera ledamot/suppleant i utbildningsutskottet, där studentkåren vädjar att utskottet i och med det parlamentariska läget ska ta och välja att omvärdera beslutet att införa studieavgifter för vissa internationella utbildningssamarbeten.

Läs mer | 2014-12-10


Umepedagogerna söker studentombud

Nu utlyser Umeå studentkårs kårsektion Umepedagogerna, UmPe, en heltidsarvodering på 100% som studentombud. Läs mer om tjänsten här.

Läs mer | 2014-12-03


Umeå studentkår önskar att möjliggöra tillgodoräknande i förhand

Umeå studentkår har översänt en skrivelse till Forum för internationalisering, som är en nationell expertgrupp bestående av representanter från flera myndigheter, departement, samt organisationer. Forumet önskar ta del synpunkter på hinder, som ligger i vägen för internationalisering av högre utbildning och kan undanröjas.

Läs mer | 2014-12-02


Remissvar gällande regler för utformning av kursplaner på grund- och avancerad nivå

Umeå studentkår svarade den 28 november i ett gemensamt yttrande tillsammans med de andra två studentkårerna vid Umeå universitet, Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår på universitets förslag till regler för utformning av kursplaner på grund- och avancerad nivå.

Läs mer | 2014-12-01


 

 

US

Elektroniskt nyhetsbrev

På tapeten, v46
På tapeten v48
Äldre nyhetsbrev

US

Tillgängliga uppdrag vid
Umeå studentkår


1 styrelseordf + 4 st ledmöter
Kårmedia i Umeå AB

US

Kårexpeditionen informerar

2014-12-19
Betala för vt 2015?
Om du vill så kan du fr.o.m. nu betala din medlemsavgift för vt 2015 via vår medlemsportal. medlem.umeastudentkar.se

Pay for spring semester 2015?
If you'd like you can now pay your membership fee for spring semester 2015 via our membership portal
.

2014-12-11
Jultider på kårexpeditionen
15/12-16/1 så är det begränsade öppettider och julstängt på kårexpeditionen.
15/12-19/12 må-fr 09.30-11.30
22/12-11/1 stängt
12/1-16/1 må-fr 09.30-11.30
(fr.o.m. 19/1 öppet som vanligt)

Christmas time at the student union office
Dec 12th - Jan 16th there are limited opening hours (and closed for Christmas holidays) at the student union office.
Dec 12th - Jan 16th mon-fri 09.30-11.30
Dec 22nd-Jan 11th closed
Jan 12th-Jan 16th mon-fri 09.30-11.30
(as of Jan 19th open as usual)

2014-11-06
Har du inte fått ditt Mecenat och/eller Studentkort?
Korten bör komma ca 2 veckor efter att betalningen har registrerats.
Vi har många kort på kårexpeditionen, både kort som har kommit i retur och sådana som har adress hit. Vi skickar alltid e-post när ett kort kommer till kårexpeditionen... Ring, skicka e-post eller kom förbi - kanske ditt kort ligger här och väntar på dig?

Haven't you recieved your Mecenat and/or Studentkortet? The cards should arrive about two weeks after you payment has been registered.
We have lots of cards at the student union offce; both cards returned by the postal services and card that have the office as the address. We always email when a card comes to the student union office... Call us, email or come by - maybe your card is here waiting for you?Läs mer

Huvudpartners
US
Partners

Akutrumsförmedlingen


 

StudentUmeå - Samlingsplatsen för studentlivet i Umeå


Mecenat

Länk till kempefonden


Folkuniversitetet

Logotyp Vertex.nu bildlänk

Utvalda förmåner

 USUS