Bookmark and Share
  

Umeå universitet och Umeå studentkår ställer sig bakom förändrade meritpoängsregler.

Umeå universitet har efter samråd med Umeå studentkår ställt sig bakom Universitets- och högskolerådets, UHR:s, förslag att även ge blivande studenter med gymnasiebetyg från innan 1992 meritpoäng. Umeå studentkår anser att förslaget ger större möjligheter till breddad rekrytering till den högre utbildningen.

Läs mer | 2015-01-23


Umeå universitet och Umeå studentkår ställer sig bakom förändrade meritpoängsregler

Läs mer | 2015-01-23


Umeå universitet och Umeå studentkår ställer sig bakom förändrade meritpoängsregler

Läs mer | 2015-01-23


Digitala salstentamina – något för Umeå universitet?

Studentkårerna bjuder in till öppet seminarium Onsdagen den 4 mars klockan 12:00 – 14:00 arrangerar studentkårerna vid Umeå universitet ett öppet seminarium om digitala salstentamina. Seminariet kommer att behandla erfarenheter av digitala salstentamina vid både Lunds och Umeå universitet och är öppet för alla.

Läs mer | 2015-01-08


NTK och US söker fyra ledamöter och en ordförande till Kårmedia i Umeå AB:s styrelse

NTK och Umeå studentkår söker fyra ledamöter och en ordförande till Kårmedia i Umeå AB:s styrelseEnglish version further down Kårmedia Umeå AB är ett av NTK och Umeå studentkår helägt bolag vars huvudsakliga uppgift är att ge ut studenttidningen Vertex.

Läs mer | 2014-12-11


 

 

US

Elektroniskt nyhetsbrev

På tapeten, v46
På tapeten v48
Äldre nyhetsbrev

US

Tillgängliga uppdrag vid
Umeå studentkår


1 styrelseordf + 4 st ledmöter
Kårmedia i Umeå AB

Extrapersonal till Kårexpeditionen

US

Kårexpeditionen informerar

2015-01-28
Erbjudande om medlemskap vt 2015  har nu skickats via vanlig post och via e-post under veckan till studenter som var registrerade ht 2014. Det är ett erbjudande om medlemskap; om man vill bli medlem betalar man, om man vill avstå så gör man det.
Campuskort kommer ca 2 veckor efter att betalningen registrerats.

Nya studenter kommer att få erbjudande via e-post lite längre fram på terminen.

Det har tyvärr smugit sig in ett misstag i brevutskicket, avgifterna 130:- resp.
230:- gäller för en termin, och ingenting annat.

An offer for membership in the student union for the spring semester 2015 has been sent through regular mail and e-mail this week. The offer
has been sent to students who were registered in the autumn semester 2014.
It is only an offer to become a member; if you want the membership you pay, if you don't want the membership you don't pay.
The Campuskort will arrive approx 2 weeks after your payment has been registered.

New students will get the offer for membership through e-mail a little later in the semester.

Unfortunately there was a small error in the postal offer for membership; the fees of 130 sek
and 230 sek is just for one semester.

Läs mer

Huvudpartners
US
Partners

Akutrumsförmedlingen


 

StudentUmeå - Samlingsplatsen för studentlivet i Umeå


Mecenat

Länk till kempefonden


Folkuniversitetet

Logotyp Vertex.nu bildlänk

Utvalda förmåner

 USUS