Bookmark and Share
  

Synpunkter på remiss

Umeå studentkår har getts möjlighet av umeå universitet att inkomma med synpunkter på universitetets remiss om förslag till revidering av antagningsordning för forskarutbildning. Från och med januari 2015 är det ej längre möjligt att anta doktorander med utbildningsbidrag som finansieringsform, varvid antagningsordningen nu föreslås revideras.

Läs mer | 2015-05-08


Studentombud - UMPE, Arvodering 100%

Umepedagogerna, Umpe, och Umeå studentkår söker ett studentombud för lärar- och studievägledarutbildningen.Studentombud - UMPEArvodering 100% Som studentombud är din huvudsakliga uppgift att tillsammans med övriga sex studentombud stödja studenter som vänder sig med problem eller frågor rörande sin utbildning eller studiesituation.

Läs mer | 2015-05-04


Remissvar på Skolverkets kursplan för nationella minoritetsspråk i grundsärskolan.

English version further down Umeå studentkår har beretts tillfälle av Umeå universitet att inkomma med synpunkter på Skolverkets remiss Kursplanen för nationella minoritetsspråk i grundsärskolan.

Läs mer | 2015-04-29


Remissvar på Umeå universitets Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för att inrätta eller avveckla huvudområden.

English version further down Umeå studentkår har beretts tillfälle av Umeå universitet att inkomma med synpunkter på deras remiss Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden.

Läs mer | 2015-04-29


VÄNSTERSTUDENTERNA VINNARE I ÅRETS KÅRVAL

Årets kårval i Umeå studentkår är nu avslutat, ett val där 7 listor med sammanlagt 36 kandidater kampanjat, debatterat och pratat med medlemmar runtom hela Campus. Valnämnden har i år satsat på att korta ner valperioden med två veckor jämfört med föregående val för att koncentrera valperioden.

Läs mer | 2015-04-24


 

 

US

Elektroniskt nyhetsbrev

På tapeten, v46
På tapeten v48
Äldre nyhetsbrev

US

Tillgängliga uppdrag vid
Umeå studentkår

Studentombud Samsek/JF

Studentombud Umpe

US

Kårexpeditionen informerar

2015-03-26
Har du inte fått dina tryckta kort? Det tar ca 2 veckor innan de trycka korten kommer räknat från din betalning. Vi har en hel del kort på kårexpeditionen, både de som är adresserade hit men också sådana som returnerats av posten. Ring, skicka e-post eller kom förbi - kanske ditt kort väntar här på dig?

Haven't recieved your printed cards yet? It takes about 2 weeks before the printed cards comes. We have quite a few cards here at the student union office, both cards that are addressed here as well as cards that have been returned here by the postal services. Call us, e-mail us or come by the office - maybe your card is here waiting for you?

2015-02-16
Vill du betala medlemskap för hela studietiden direkt? Det kan du göra nu! Full medlemsavgift 6 terminer kostar 900:- och reducerad medlemsavgift för 6 terminer kostar 400:-. Mer information hittar du här.

Do you want to pay you membership fee for several semesters directly? Now you can! Full membership fee for 6 semester cost 900sek and the reduced fee for 6 semester cost 400 sek. More information here.

Läs mer

Huvudpartners
US
Partners

Akutrumsförmedlingen


StudentUmeå - Samlingsplatsen för studentlivet i UmeåMecenat

Länk till kempefonden


Folkuniversitetet

Logotyp Vertex.nu bildlänk
Logotyp teligoo bildlänk
Logotyp teligoo bildlänk
kondomkungen bildlänk

Utvalda förmåner

US