Bookmark and Share
  

Material från studentfackliga utbildningsdagen

22 oktober arrangerade Umeå studentkår den studentfackliga utbildningsdagen. Dagen berörde ämnen så som god studievägledning, utbildningskvalitet, regler för fusk och plagiat, lika villkorsfrågor, regelverket samt att vara förtroendevald. Här nedan publiceras materialet från utbildningsdagen.

Läs mer | 2014-10-29


PRESSMEDDELANDE: Umeå studentkår ställer sig kritiska till regeringens förslag att införa studieavgifter.

PRESSMEDDELANDE: Umeå studentkår ställer sig kritiska till regeringens förslag att införa studieavgifter. Trots kritik och invändningar från en rad intresseorganisationer och myndigheter fortsätter den nya regeringen på den sedan tidigare inslagna linjen om att införa studieavgifter vid vissa utbildningssamarbeten.

Läs mer | 2014-10-23


Brev till högskoleministern

Umeå studentkår har idag, skrivit ett öppet brev till den nytillträdda högskoleministern, Helene Hellmark Knutsson. Vi välkomnar och gratulerar henne till det nya uppdraget, men ger också några förslag på åtgärder som hon kan vidta. Bland annat föreslår vi att förslagen om studieavgifter inom vissa utbildningssamarbeten, samt en gräns för "godkänt" på högskoleprovet bör slopas.

Läs mer | 2014-10-13


Remissvar gällande en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Umeå studentkår svarar idag på Utbildningsdepartementets förslag kring en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Bland annat lyfter vi i svaret att vi ser positivt på ökad rörlighet i Europa, men ifrågasätter huruvida förslaget verkligen leder till det.

Läs mer | 2014-10-02


Studentfacklig utbildningsdag

Varje termin arrangerar Umeå studentkår den Studentfackliga utbildningsdagen. En utbildningsdag för studentrepresentanter, studentfackligt aktiva och övriga engagerade studenter. Dagen behandlar aktuella utbildningsfrågor samt regelverket vid Umeå universitet och syftar till att öka kunskapsnivån och inspirera studentrepresentanter och engagerade studenter.

Läs mer | 2014-09-29


 

 

US

Elektroniskt nyhetsbrev

På tapeten. september

US

Kårexpeditionen informerar

2014-10-27
Fredag 31/10 är kårexpeditionen stängd med anledning av Allhelgona-helgen.

The student union office is closed on Friday October 31st due to Halloween.


Läs mer

Huvudpartners
US
Partners

AkutrumsförmedlingenStudentUmeå - Samlingsplatsen för studentlivet i Umeå


Mecenat

Länk till kempefonden


Folkuniversitetet

Logotyp Vertex.nu bildlänk

Utvalda förmåner

 USUS