Bookmark and Share
  

Remissvar gällande Yrkeskvalifikationsdirektivet

Umeå studentkår svarar idag på Utbildningsdepartementets remiss av Yrkeskvalifikationsdirektivet – Ett samlat genomförande (SOU 2014:19). Svaret kommer att tillsändas Umeå universitet.

Läs mer | 2014-08-18


Remissvar om avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete

Umeå studentkår svarar idag på Regeringens förslag att införa studieavgifter inom ramen för internationella utbildningssamarbeten. Svaret kommer att tillsändas Utbildningsdepartementet, Sveriges förenade studentkårer samt Umeå universitet.

Läs mer | 2014-08-07


Remissvar om regler och handläggningsordning för salstentamen

Umeå studentkår svarar idag på Universitets remiss angående nytt reglemente angående tentamensskrivningar. Bland annat lyfter vi upp problematiken kring bristfälliga rutiner som leder till att studenter förlorar skrivtid, problem med förvaring av värdesaker, problematik kring allergibesvär samt bristfälliga skrivsalar.

Läs mer | 2014-06-19


Kontinuitet i Umeå studentkårs styrelse

Vänsterstudenterna, Umeås Liberala Studentförening och Förenade Studenter bildar Umeå studentkårs styrelse ytterligare ett år! De tre styrelsepartierna har totalt 20 av kårfullmäktiges 31 mandat. "Jag är glad över att vi lyckats få en kontinuitet, där flera som engagerade sig i den avgående kårstyrelsen fortsätter vara inblandade i den tillträdande.

Läs mer | 2014-06-04


Vänsterstudenterna stora vinnare i årets kårval

Årets kårval i Umeå studentkår är nu avslutat, ett val där 6 partier med sammanlagt 51 kandidater kampanjat, debatterat och pratat med medlemmar runtom hela Campus. Valnämnden har i år satsat på fler e-postutskick om valet för att stärka medvetenheten om valet. Valdeltagandet har bibehållits på 15,4% att jämföra med föregående års 15,8%.

Läs mer | 2014-04-26


 

 

US

Elektroniskt nyhetsbrev

På tapeten. mars

US

Kårexpeditionen informerar

2014-08-12
För närvarande kan vi endast ta emot kontant betalning på kårexpeditionen.

2014-07-04
Medlemsavgift ht 2014
Om du vill så kan du nu betala medlemsavgift för ht 2014 via medlemsportalen.
medlem.umeastudentkar.se
Första produktionstillfället för medlemskort/förmånskort är 21/8.

Läs mer

Huvudpartners
US
Partners

AkutrumsförmedlingenStudentUmeå - Samlingsplatsen för studentlivet i Umeå


Mecenat

Länk till kempefonden


Folkuniversitetet

Logotyp Vertex.nu bildlänk

Utvalda förmåner

 USUS