Bookmark and Share
  

Pressmeddelande: Umeå studentkår vann principiellt viktigt mål mot Linnéuniversitet i Kammarrätten

English version further down Läs pressmeddelandet i dess helhet genom följande länk. Umeå studentkår JO-anmälde regeringskansliet den 24 november då de vägrat att lämna ut inkomna yttranden gällande remisser som inte räknas som allmänna handlingar, så kallade delningar.

Läs mer | 2015-06-09


Synpunkter och förslag till Umeå universitets underlag till regeringens forskningspolitik

English version further down Regeringen har genom ett brev undertecknat av ministern för högre utbildning och forskning tillskrivit Sveriges samtliga universitet och högskolor med en inbjudan med att inkomma med underlag inför den nästkommande forskningspropositionen.

Läs mer | 2015-06-04


Umeå studentkår ändrar i sina stadgar

English text further down Stadgeändringarna berör främst tre punkter; kårfullmäktiges roll, långsiktigt arbete och hur kårstyrelsen är sammansatt. Gällande kårfullmäktiges roll begränsas antal möten till fyra och får tydliga, återkommande uppgifter.

Läs mer | 2015-05-28


Nominate someone to the position as vice-chancellor of Umeå University!

The current vice-chancellor, Lena Gustafsson, completes her term of office during 2016. Therefore, The University Board has started the process of recruiting a new vice-chancellor. Students and employees of Umeå University may submit nominations - external as well as internal candidates can be nominated.

Läs mer | 2015-05-27


Skrivelse rörande kursen ”Rättsmedicin för jurister”

English version further down Umeå studentkår har tillsammans med Juridiska föreningen vid Umeå universitetet och Umeå medicinska studentkår författat en skrivelse rörande kursen "Rättsmedicin för jurister" som lämnats över till Medicinska fakulteten. På grund av budgetnedskärningar har medicinska fakulteten beslutat att lägga ner ett antal fristående kurser.

Läs mer | 2015-05-26


 

 

US

Elektroniskt nyhetsbrev

På tapeten, v46
På tapeten v48
Äldre nyhetsbrev

US

Tillgängliga uppdrag vid
Umeå studentkår

Studentombud Samsek/JF

Studentombud Umpe

US

Kårexpeditionen informerar

2015-07-03
Nu är höstterminen aktiverad i vårt medlemsregister, så om du vill så kan du betala medlemsavgift för ht 2015 redan nu.

The autumn semester is now active in our register;  you can pay the membership for the autumn semester 2015 now if you'd like.

2015-06-22
Vecka 26-34 så är det sommartider på kårexpeditionen:
måndag-fredag 09.30-11.30
Stängt vecka 28-32.

Week 26-34 there are summer opening hours at the student union office:
Monday-Friday 09.30-11.30
Closed week 28-32.

2015-03-26
Har du inte fått dina tryckta kort? Det tar ca 2 veckor innan de trycka korten kommer räknat från din betalning. Vi har en hel del kort på kårexpeditionen, både de som är adresserade hit men också sådana som returnerats av posten. Ring, skicka e-post eller kom förbi - kanske ditt kort väntar här på dig?

Haven't recieved your printed cards yet? It takes about 2 weeks before the printed cards comes. We have quite a few cards here at the student union office, both cards that are addressed here as well as cards that have been returned here by the postal services. Call us, e-mail us or come by the office - maybe your card is here waiting for you?

2015-02-16
Vill du betala medlemskap för hela studietiden direkt? Det kan du göra nu! Full medlemsavgift 6 terminer kostar 900:- och reducerad medlemsavgift för 6 terminer kostar 400:-. Mer information hittar du här.

Do you want to pay you membership fee for several semesters directly? Now you can! Full membership fee for 6 semester cost 900sek and the reduced fee for 6 semester cost 400 sek. More information here.

Läs mer

Huvudpartners
US
Partners

Akutrumsförmedlingen


StudentUmeå - Samlingsplatsen för studentlivet i UmeåMecenat

Länk till kempefonden


Folkuniversitetet

Logotyp Vertex.nu bildlänk
Logotyp teligoo bildlänk
Logotyp teligoo bildlänk
kondomkungen bildlänk

Utvalda förmåner

US