Kårsektioner/föreningar

Föreningslivet är centralt för ett levande Campus. Umeå studentkår står för en stor del av detta föreningsliv genom våra kårsektioner, kårföreningar och akademiska föreningar. Därutöver finns mängder av studentföreningar, allt för att du som student ska kunna hitta något som passar just dig.

Vad är då skillnaden på alla dessa föreningar?

Kårsektion: Umeå studentkår består av nio kårsektioner som normalt samlar studenter för ett större upptagningsområde inom kåren. I kårsektionen är fokus främst på studenträttsliga frågor.

Kårförening: Varje kårsektion består i sin tur av en eller flera kårföreningar som samlar studenter inom ett program eller kurs. I kårföreningarna kretsar arbetet främst kring studenters rättigheter, inspark för nya studenter samt olika andra studiesociala aktiviteter under året.

Akademiska föreningar: Dessa föreningar finns direkt under kårstyrelsen och samlar studenter över kurs- och programgränser som har ett gemensamt intresse. Detta kan vara allt från schack till rollspel, idrott och mycket mer.

Studentföreningar: Dessa är verksamma utanför Umeå studentkår och finns istället registrerade vid Umeå universitet. Även dessa har olika inriktningar och samlar studenter över kurs- och programgränser.