Kårsektioner

Umeå studentkår består av 7 kårsektioner. De utgör huvuddelen i kårens verksamhet och är en förutsättning för att Umeå studentkår ska kunna bedriva ett starkt inflytande inom hela universitetet.

Under denna avdelning av hemsidan hittar du information om alla våra kårsektioner. Om du dessutom skulle vara intresserad av att engagera dig i någon av dem – tveka inte att höra av dig.

Umeå studentkår består, förutom kårsektioner, av en mängd kårföreningar. Dessa är knutna till medlemmarnas studieinriktning eller ort och syftar till att vara kårens yttersta länk till den enskilda medlemmen.

Det är inte bara studentfackliga uppgifter en kårsektion har utan sektionen har en bred flora av studiesociala aktiviterer. Det kan innebära idrottsaktiviteter, brädspelsturneringar,