Valdeltagandet ökar kraftigt i årets kårval!

Årets kårval inom Umeå studentkår är nu avslutat, ett val där 3 listor med sammanlagt 27 kandidater kampanjat, debatterat och pratat med medlemmar runtom hela campus. Valnämndens målsättning med årets kårval har varit att bryta den nedåtgående trend med sjunkande valdeltagande. Vilket vi kan konstatera att vi lyckats med. Vi har inte haft så här högt valdeltagande sedan 1997. I år fick vi ett valdeltagande på 15,84% vilket är en kraftig höjning sedan förra året då vi hamnade på 8,86%.

Troligen beror denna trendbrytning på flera anledningar. Bland annat att valnämnden arbetat mer med att komma ut med information om kårvalet redan tidigare. Att inte vänta tills kårvalet redan är igång utan redan innan informera om det. Detta har vi gjort genom social mediers hjälp men även med stor hjälp av studentombuden. Sedan har vi en helt ny lista Rimligt Initiativ för Kåren, som kommit in med ny energi till valet. Vi har även fått tillbaka en äldre lista som tidigare år dragit mycket valdeltagande, Vänsterstudenterna.

De stora vinnarna i år blir listan Rimligt initiativ för kåren. Även om det är listans första val så har de fått en betydligt stor minoritet av rösterna.  Det lyckades få hela tjugo mandat medan vänsterstudenter fick åtta och Arbetarpartiets Studentfackliga Alternativ fick tre.

 

Lista Procent Mandat
Rimligt Initiativ för Kåren: 65,36% 20
Vänsterstudenterna: 25,94% 8
Arbetarpartiets Studentfackliga Alternativ: 8,70% 3
Totalt: 100% 31

 

Röstberättigade:                  4096
Antal röstande:                    649
Antal Blankröster:               63

Valnämnden vill tacka alla valarbetare, listor och röstande som engagerat sig i kårvalet.