Umeå studentkår är en av studentkårer vid Umeå universitet. Umeå studentkår är den största av dessa.
Umeå studentkår är utsedd av Umeå universitet för att företräda studenterna i universitetets styrelser och beslutande organ.
Kåren företräder studenter vid samhällsvetenskaplig och humanistisk fakultet samt lärarutbildning.