Lediga uppdrag

Studentombud sökes till HumSek

Umeå studentkår organiserar studenter från humanistisk, samhällsvetenskaplig fakultet och lärarutbildning vid Umeå universitet. Organisationen har 7 kårsektioner samt 26 kårföreningar.

Umeå studentkår bevakar och påverkar utbildningarna på Umeå universitet för att de ska bibehålla en hög kvalité. Organisationen arbetar för att medlemmarna ska ha inflytande över sina studier och sin studiesituation. Umeå studentkår stöttar även medlemmar i frågor om ekonomi, arbetsmiljö och psykosocial trygghet.

Humanistiska sektionen, HumSek och Umeå studentkår söker ett studentombud för samhällsvetenskaplig fakultet. Som studentombud är din huvudsakliga uppgift att tillsammans med övriga studentombud stödja studenter som vänder sig med problem eller frågor rörande sin utbildning eller studiesituation.

Studentombuden agerar också som studentföreträdare för sina respektive ansvarsområden, för uppdraget här beskrivet humanistisk fakultet vid Umeå universitet. Uppdraget som studentombud är ett förtroendeuppdrag med mandatperiod 1 juli 2018 – 30 juni 2019 med möjlighet till ett års förlängning.

Är du en lösningsinriktad person med intresse för utbildningsfrågor? Tveka inte att söka! Har du dessutom ytterligare frågor om uppdragets innehåll, kontakta i så fall nuvarande studentombud Elsa lidholm, [utvebhumsek@umeastudentkar.se].

Arvoderingen är tidsbegränsad till perioden 180101 – 180630 och kan därefter förlängas med ett år i taget. Arvodesnivån är på 16 790kr brutto. Rättighet till 30 dagars ledighet ingår.

Sista ansökningsdag är den 13 maj 2018. Intervjuer kommer att ske löpande.

Personligt brev och CV skickas via: projekt.studentumea.se