Studentombud

Umeå studentkår har varje år flera heltidsarvoderade studenter som arbetar med utbildningsfrågor. Vi kallas studentombud.

Som studentombud är vår uppgift att bevaka kvaliteten på de utbildningar finns vid Umeå universitet och företräda studentgruppen i de olika beslutsfattande kommittéer samt beredande utskott som finns.

Vid frågor om din situation som student inom den humanistiska- samhällsvetenskapliga fakulteten eller Lärarhögskolan tveka inte att komma in på kontoret, maila eller ringa.

Studerar du vid Medicinsk eller Teknisk-Naturvetenskaplig fakultet? I dessa fall kan du kontakta UMS eller NTK:s utbildningsbevakare: medicinska.se samt ntk.umu.se.

Studentombudens arbetsuppgifter

Att hjälpa och stödja studenter som vänder sig till Umeå studentkår med problem rörande utbildning och studiesituation

Att informera studenter om deras rättigheter och skyldigheter

Att tillse att studenter vid representeras i beredande och beslutande organ vid Umeå universitet.

Att skapa ett gott samarbete med Umeå universitet

Att delta i de beredande och beslutande organ på Umeå universitet som rör studenters situation på grund-och avancerad nivå, samt till viss del även på forskarnivå.

Att handlägga remisser och andra skrivelser från Universitet och Utbildningsdepartementet.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss? Du hittar aktuella kontaktuppgifter här.