Handlingar och protokoll

Här hittar du handlingar och protokoll från kårfullmäktige och kårstyrelsen. I menyn till vänster finner du även arkiv från tidigare år.

Verksamhetsåret 2017/2018