Nu startar registreringen inför kårvalet 2018!

OBS! Som befintlig kårlista gäller en annan process och ett separat mail går ut om detta.

Varje vår genomför Umeå studentkår sitt kårval, där medlemmarna bestämmer vilka som ska få leda kåren det kommande året. I Umeå studentkårs kårval ställer så kallade kårlistor upp som driver olika frågor som de anser viktiga för dig som student och kårmedlem.

Nu har registreringsperioden för kårlistor till kårvalet 2018 börjat och du som är student och medlem i Umeå studentkår har möjlighet att påverka kårens arbete för nästa år! Det finns några krav för att du ska kunna ställa upp i kårvalet:

  • Du ska ha en kårlista med minst en kandidat (den kandidaten kan vara du själv). Kandidaten måste vara student och medlem i Umeå studentkår.
  • Du fyller i en registreringshandling där 40 studenter som är medlemmar VT18 i Umeå studentkår stödjer bildandet av kårlistan.
  • Kårlistan ska ha ett namn som inte är skyddat enligt kårens stadgar (9 kap. 5 §, läs mer här).

Registrering av ny kårlista till kårvalet 2018 (pdf)

Registrering av ny kårlista till kårvalet 2018 (word)