Styrdokument

Här finner du de dokument som reglerar Umeå studentkårs verksamhet. Sidan är uppdelad i avsnitt efter de olika dokumentens kategorisering och vid varje dokument anges när det är fastställt eller senast ändrat.

Stadgar

20170517_Styrdokument_Umeå studentkårs stadgar