Umeå Studentkår
Umeå Studentkår

Bli medlem

Bli medlem

Hur blir jag medlem i Umeå studentkår?

Här kan du teckna medlemskap via medlemsportalen.

För att kunna bli medlem i Umeå studentkår så ska du studera på  grund-, avancerad eller forskarutbildningsnivå vid samhällsvetenskaplig fakultet, humanistisk fakultet eller vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Det räcker att du är antagen/registrerad på minst 1 hp för att kunna bli medlem.

Du kan teckna medlemskap genom att komma till kårexpeditionen, du kan betala ditt medlemskap med kort, swish eller kontanter. Fördelen med detta alternativ är att du får ett tillfälligt medlemskort i handen direkt. Detta kan användas på studentpubarna, vid sittningar, föreläsningar och andra arrangemang, samt på IKSU.

Du kan teckna medlemskap hos din programförening, de säljer oftast i början av terminen. Info om detta ges vid terminsstart av din förening. Du får även här ett tillfälligt medlemskort i handen direkt.

Du kan teckna medlemskap via medlemsportalen medlem.umeastudentkar.se. Här betalar du direkt med kort, eller skapar själv en avi för betalning via din internetbank. Här kan du också skriva ut ett kvitto som fungerar som tillfälligt medlemskort.

Du kan ringa eller skicka e-post till kårexpeditionen. Vi kan e-posta dig en avi som du kan betala via din internetbank.

Som medlem får du Campuskortet och det ges ut i samarbete med Mecenat och Studentkortet; du får alltså båda korten – och båda korten fungerar som medlemskort/kårleg.
Beställningar skickas dagligen på vardagar, och apparna är tillgängliga så snart korten är beställda; det kommer e-post från kortföretagen när de har erhållit beställningen. Om du vill ha plastkort så beställer du det själv hos kortföretagen. www.mecenat.se och  www.studentkortet.se

Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att ringa eller e-posta kårexpeditionen.

medlemsavgiften

Medlemskapet är öppet för dig som läser enskilda kurser eller en hel termin vid Umeå universitet inom områdena samhällsvetenskap, humaniora samt lärarutbildning.

För att få bli medlem räcker det med att du är antagen / registrerad på minst 1 hp innevarande termin.

(För att få Mecenat och Studentkortet och kunna nyttja rabatterna så ska man vara registrerad som student. Om du har betalat medlemskap för flera terminer men inte är registrerad på kurs så omvandlas ditt medlemskap till ett alumni-medlemskap. Detta medlemskap ger inga förmånskort, du stödjer endast kåren med detta medlemskap.)

Du kan själv välja hur många terminers medlemskap du vill ha; det utgår rabatt när du betalar för flera terminer direkt.

Om du läser på campus (dvs har kursort Umeå i universitetets register) betalar du full medlemsavgift (rabatten utgår endast när du betalar flera terminer samtidigt):
Termin 1        230:-
Termin 2        170:-
Termin 3        150:-
Termin 4        150:-
Termin 5 och framåt    100:-

Den totala medlemsavgiften blir alltså:
1 termin       230:-
2 terminer    400:-
3 terminer    550:-
4 terminer    700:-
5 terminer    800:-
6 terminer    900:-
osv

Om du läser en nät/distanskurs, eller på en utlokaliserad utbildning betalar du reducerad medlemsavgift (rabatten utgår endast om du betalar flera terminer samtidigt):
Termin 1        130:-
Termin 2        70:-
Termin 3 och framåt    50:-

Den totala medlemsavgiften blir alltså:
1 termin       130:-
2 terminer    200:-
3 terminer    250:-
4 terminer    300:-
5 terminer    350:-
6 terminer    400:-
osv

Du placeras automatiskt i en sektion baserat på i vilken fakultet du har dina huvudsakliga studier. Om din kurs/program har en förening blir du medlem där också.

Inom Umeå studentkår finns följande sektioner:

– Beteendevetarsektionen (betsek)
– Doktorandsektionen (doksek)
– Handelshögskolan i Umeå.Studentförening (hhus)
– Humanistiska sektionen (humsek)
– Juridiska föreningen (jf)
– Samhällsvetarsektionen (samsek)
– Umepedagogerna (umpe)