About Umeå Student Union

Umeå Student Union was founded on April 16th in 1959 by 20 dentist students and was from the beginning a student union without any connection to a university. When Umeå University was established in 1965 Umeå Student Union was the only union at the university.

In 1998 the Umeå Student Union of Science and Technology and Umeå Medical Union (at the tim called Medical Union Corpus) with support from Umeå Student Union. Since 1998 Umeå University therfore have three student unions where Umeå Student Union represent students within humanities, social science and the teacher programmes, 15 000 students, or approximately 65% of all students at Umeå University.

The members, around 5000, constitute the foundation of Umeå Student Union, and can be found in the union’s sections and associations. The sections represent students in certain fields of study and in total, the union’s 7 sections include all students within the union’s area of activity.

These two paragraphs are central to Umeå Student Union’s work and organization.

Umeå Student Union is an open and democratic association whose activities are shaped by its members.

Chapter 1. 2§, 4§ Umeå Student Union’s statutes

Umeå Student Union’s main purpose is to monitor and participate in the development of education and the conditions for studies at Umeå University and promote the well-being of its members.

Chapter 1. 2§, 4§ Umeå Student Union’s statutes

Our history

2010s

10-talet präglades av anpassning till kårobligatoriets avskaffande. Bland annat så fick Umeå studentkår ställa om till att bli en medlemsrekryterande organisation där fokus fortfarande ska vara på arbetet med studenternas rättigheter och förutsättningar för studier. Under årtiondet diskuterades även formen för kårvalet, där modellen med kårpartier allt mer ifrågasattes. 50 år efter kårpartiernas intåg i Umeå studentkår, avskaffades så modellen 2019 till förmån för ett system där kårens sektioner åter styr kårfullmäktige. Du kan läsa mer om organisationen här.

2000s

00-talet innebar stora förändringar för Umeå studentkår som organisation. Programföreningar vid Umeå universitet började i allt högre utsträckning organiseras direkt under kåren och blev med tiden kårföreningar under våra sektioner. Du kan läsa mer om kårföreningarna här. Årtiondet avslutades dessutom med att ett riksdagsbeslut togs där kårobligatoriet, som innebar att alla studenter vid ett lärosäte var tvungna att teckna medlemskap i en studentkår, avskaffades.

1990s

90-talet blev det årtionde då Umeå studentkår etablerade allt mer verksamhet på Campus. Scharinska villan fans kvar i kårens ägo men ett nytt kårhus, Corona, byggdes av kåren på Campus. 90-talet var också sektionernas år, då kårpartier med koppling till kårens sektioner började få allt mer makt i kårvalet och därmed kårens högsta beslutande organ, Kårfullmäktige. Mot slutet av årtiondet, 1998, bildades så två nya Studentkårer ur Umeå studentkår: Umeå naturvetar- och teknologkår samt Corpus, numera Umeå medicinska studentkår.

1980s

80-talet var perioden då vi såg en fortsatt tillväxt av studentverksamheter såsom studentradion Mick 102 (ombildat från Radio Universum) och kulturföreningen Humlan. Proteströrelserna var inte lika omfattande som på 70-talet men många stödaktioner genomfördes för olika fackliga rörelser. Under 80-talet började nya sektioner inom Umeå studentkår också växa fram, där Beteendevetarsektionen idag är vår äldsta. Läs mer om sektionerna här.

1970s

70-talet representerar årtiondet då studentlivet såg en explosion av nya verksamheter som växte fram. Genom sin stiftelse, Stiftelsen Umeå studentbostäder (stiftelsen övergick senare till AB Bostadens ägo), byggdes Ålidhem upp, kåren byggde kårhus på Campus, startade Caféer, förskoleverksamhet och bokhandel. Årtiondet innehöll också många av de mest omfattande protesterna, mot kriget i Vietnam, till hyresstrejker och stödaktioner för fackliga rörelser.

1960s

60-talet  präglades av en stark protestkultur i Umeå där Umeå studentkår ofta stod längst fram. Inom studentkåren började röster höjas för att förändra sättet kåren styrdes på, från att ha letts av två sektioner till att ledas av kårpartier. 1969 infördes så ett kårval där studenterna kandiderade med partier ofta kopplade till traditionella politiska rörelser eller partier utanför universitetet. Detta årtionde skapade även studentkåren tidningen Vertex.

1950s

50-talet var tiden för Umeå studentkårs grundande. Från början utgjordes studentkåren av två såkallade sektioner som styrde verksamheten. Det var även på 50-talet som Umeå studentkår fick sitt första riktiga kårhus, Scharinska villan, och även en bit mark i Klabböle, mark som finns kvar i kårens ägo än idag. Detta årtionde grundade Umeå studentkår även studenthälsovård för studenterna i staden samt IKSU – Idrottsklubben Studenterna i Umeå.