Union associations

Umeå studentkårs kårföreningar finns till för dig under din studietid, de sköter inspark, fixar aktiviteter under året, bevakar dina rättigheter och mycket mer. Här kan du ta reda på vilken kårförening du tillhör. Om du ändå är osäker, kontakta oss gärna så försöker vi hjälpa dig rätt.

UmePedagogerna

Kårsektionen för studerande vid Lärarhögskolan.

Hectos

Gymnasielärarföreningen: Kårföreningen för lärarstudenter med inriktning mot högstadiet och gymnasiet, studie- och yrkesvägledare samt för de som läser den kompletterande pedagogiska utbildningen och yrkeslärarprogrammet. Hit hör också studenter som läser till speciallärare och specialpedagoger.

Webbplats Facebook

Tuff

Tidigare utbildning, förskola och fritidshem: Kårföreningen för lärarstudenter mot grundskolans tidigare år med undantag för idrott. Hit hör också studenter som läser till förskollärare.

Facebook

Humanistiska sektionen

Kårsektionen för studerande vid Humanistisk Fakultet. Språk och kultur.

Medium

Kårföreningen för studerande vid programmen för Medie- och kommunikationsvetenskap samt Journalistik.

Webbplats Facebook

Kaoset

Kårföreningen för studerande inom religionsvetenskap, teologi, filosofi, historia och kulturstudier.

Instagram

Wedigit

Kårföreningen för studerande inom Arkeologi och Museologi.

Facebook

SpLitt

Kårföreningen för studerande inom litteraturvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap samt språk.

Facebook

WHB

Kårföreningen för studerande vid Konsthögskolan.

Webbplats

Handelshögskolan i Umeå

Kårsektionen för studerande vid Handelshögskolan.

HHUS

Kårföreningen för studerande vid Handelshögskolan i Umeå inklusive fristående kurser vid nationalekonomi med undantag för studerande inom statistik samt övriga studerande inom nationalekonomi.

Webbplats Facebook

Juridiska föreningen

Kårsektionen för juridikstudenter.

JF - Juridiska Föreningen

Kårföreningen för studerande vid Juridiska institutionen samt Juridiskt forum vid Umeå universitet.

Webbplats Facebook

Samhällsvetarsektionen

Kårsektionen för samhällsvetenskapliga ämnen med huvudsaklig inriktning mot bland annat statsvetenskap, statistik, socialt kostvetenskap och informatik.

Nordpol

Kårföreningen för studerande vid Politicesprogrammet, Samhällsvetarprogrammet, Internationell kris- och konflikthantering, Statistikerprogrammet samt friståendekursare i statistik, statsvetenskap, genusvetenskap samt freds- och konfliktstudier.

Facebook

KosMås

Kårföreningen för studerande vid institutionen för kostvetenskap samt studerande vid Restauranghögskolan.

Facebook

Umsys

Kårföreningen för studerande vid institutionen för informatik som ej läser BIT-programmet.

Facebook

Sosum

Kårföreningen för studerande vid institutionen för socialt arbete.

Facebook

Geografiska föreningen

Kårföreningen för studerande inom kulturgeografi, turism och samhällsplanering.

Facebook

Beteendevetarsektionen

Kårsektionen för studerande inom beteendevetenskap.

BIT-föreningen

Kårföreningen för studerande vid programmet i Beteendevetenskap med inriktning mot IT-miljöer.

Webbplats Facebook Instagram

IVF

Idrottsvetenskapliga föreningen: Kårföreningen för studerande vid Idrottsvetenskapliga programmet samt Tränarprogrammet.

Webbplats Facebook

Kogvetum

Kårföreningen för studerande vid Kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap.

Facebook

PLUM

Kårföreningen för Personalvetarna i Umeå.

Webbplats Facebook

Psykologiska

För studerande vid något av psykologprogrammen samt fristående kurser i psykologi.

Webbplats Facebook

SOFUM

För Studerande inom sociologi.

Facebook

Doktorandsektionen

Kårsektionen för studerande på forskarutbildningsnivå.

HumDok

Kårföreningen för för doktorander inom Humaniora.

SamDok

Kårföreningen för doktorander inom Samhällsvetenskap.

Kontakt

DUV

Kårföreningen för doktorander inom Utbildningsvetenskap.