Umeå Studentkår
Umeå Studentkår

Events

Back to All Events

Yael & the Mothers, Concert & Peace Marsch

English further down

Fredsmarsch: start kl. 11.00 på Rådhustorget, vi går upp till campus
Konsert: kl. 12.10, Lärarutbildningshuset

Yael Deckelbaum är en Israelisk/Kanadensisk singer-songwriter och aktivist. När hon var 16 vann hon första pris i tävlingen ”Israels bästa singer/songwriter” och sedan dess har hon släppt tre soloalbum och medverkat på ett flertal inflytelserika album i Israel. 

Som ledare för “Women Wage Peace”-rörelsen (http://womenwagepeace.org.il/en/) har hon engagerat tiotusentals att aktivt verka för fred i mellanöstern. Women Wage Peace är en gräsrotsrörelse från 2014 som verkar för att få ett slut på konflikten mellan Israel och Palestina. De tiotusentals medlemmarna, de flesta kvinnor, är judar, araber, religiösa och sekulära. Målet är en ömsesidigt bindande fredlig överenskommelse, acceptabel för båda sidor.

Precis innan konserten kommer en fredsmarsch arrangeras av Umeå Studentkår med samarbetspartners samt Kultur på campus. Marschen startar på Rådhustorget kl. 11 och avslutas i Lärarhuset just innan konserten. Yael och bandet kommer att gå med, häng på du också! 

Bandet önskar även att de medverkande skickar in namnet på den stad man kommer ifrån för att sedan använda detta på ett fint sätt i konserten. Gör detta senast 21 november genom att kommentera i Facebookeventet. 

Konserten i samarbete med MADE. https://norrlandsoperan.se/forestallning/made/

Välkomna att marschera för fred!

-------
Peace march: starts 11.00 at Rådhustorget and ends at the campus
Concert: starts 12.10 at the Teacher Education BuildingYael Deckelbaum is an Israeli / Canadian singer-songwriter and activist. As the leader of the Women Wage Peace Movement (http://womenwagepeace.org.il/en/), she has engaged tens of thousands to actively promote peace in the Middle East. Women Wage Peace is a grassroots movement founded in 2014 whose purpose is to promote a political agreement to resolve the Israeli-Palestinian conflict. The tens of thousands of members, mostly women, are Jews, Arabs, religious and secular. The goal is a mutually binding peaceful agreement, acceptable to both sides.Before the concert, a peace march will be organized by Umeå Student Union with partners and Culture on campus. The march starts at Rådhustorget at 11 and finishes in the Teacher Education Building just before the concert. Yael and the band will join in the march and hopefully you too!The band also wishes that the participants send in the name of the city they come from in order for the band to use in the concert. Do this by 21 November by commenting in the Facebook event.The concert is held in partnership with MADE. https://norrlandsoperan.se/forestallning/made/

Earlier Event: November 22
CSN-fika, free hot meal - Great improv!
Later Event: November 27
No! Active Self-protection For Women