Umeå Studentkår
Umeå Studentkår

Events

Back to All Events

Umeå studentkår bjuder in alla sina medlemmar att komma på kårfullmäktige.

karfullmaktige_med_text.png

Umeå studentkår (US) bjuder in alla sina medlemmar att komma på kårfullmäktige.

Fullmäktiges uppgift är att vara US högsta beslutande organ. Det är fullmäktige som beslutar hur US skall arbeta i större principiella eller ekonomiska frågor. Kom och hör vad kåren ska arbeta med den kommande tiden och vad för förändringar, samt satsningar som planeras. Alla medlemmar har yttrande-, förslags- och åhörarrätt. Det vill säga du har rätt att få komma till tals med dina synpunkter, du har rätt att få närvara vid kårfullmäktige och du har rätt att komma med förslag (förslag måste komma in innan fullmäktige sker enligt stadga).

  • Var? Hörsal D, Lindell

  • När? 26/9 17:00

Vi på Umeå studentkår hoppas och önskar så många medlemmar som möjligt kan komma till detta demokratiska viktiga möte! Ses där!

Mer om stadgor och fullmäktige hittar du här:

Umeå Student Union (US) invites all its members to attend the general assembly.

The task of the general assembly is to be the US highest decision-making body. It is the assembly that decides how the US will work with major principles, visions or economic issues. Come and listen to what the union will work with going forward and what kind of changes, as well as investments are planned. All members have opinion-, proposal- and attending rights. You have the right to come and voice your opinions, you have the right to attend the council, and you have the right to make proposals (new proposals must be submitted before the General Assembly takes place according to the statutes).

  • Where? Lecture hall D, Lindell

  • When? 26/9 17:00

We at Umeå Student Union wishes that as many members as possible can come to this democratic important meeting! See you there!

More about statues and the general assembly:

Earlier Event: September 24
CUBAN SALSA CLASS
Later Event: October 6
Zombie Movie Shoot After-Party