Umeå Studentkår
Umeå Studentkår

Gästleg

Gästleg

Är du student och kårmedlem i en studentkår vid ett annat lärosäte, och vill ta del av studentlivet i Umeå?
Du kan köpa gästleg för 100:-/termin. Du stödjer kårens studentfackliga arbete och du får tillgång till studentpubarna och andra aktiviteter.

Gästleg måste alltid köpas på kårexpeditionen.

Kårmedlemskap vid annan kår i Sverige måste bevisas genom medlemskort/kårleg. Om du köper åt en kompis så fungerar bild på gästens kårmedlemskort/kårleg.