Umeå Studentkår
Umeå Studentkår
logo.png

Nyheter

Umeå studentkår

Tiderna förändras och vi med dem, i detta fall Umeå studentkårs kårval

samsek.gif

Jag heter Hanna Lundin Jernberg och är sektionsordförande för Samsek, Samhällsvetarsektionen.

Tiderna förändras och vi med dem, detta gäller såklart även organisationer, i detta fall Umeå studentkårs kårval. Organisationer kan behöva förändras under vissa perioder och därför kan en omorganisering ses som nödvändig för att uppnå nya mål. Organisationsförändringar rymmer olika tidsspann, olika intressen och kan bestå av olika processer. Under en omorganisering påverkas medarbetare på olika sätt och det är därför viktigt att ha kunskap om och ta hänsyn till detta för att kunna nå nya mål.

Tidigare forskning har visat att alla förändringsprocesser möter någon form av motstånd och förvirring och att det är viktigt med en god kommunikation, öppenhet och tydlighet för ett önskvärt resultat.

rawpixel-203888-unsplash.jpg

När nu stadgeändringarna har röstats igenom så kommer jag utifrån sektionsordförande för Samsek med en önskan att Valberedningen och eventuellt andra inblandade i kårfullmäktige tar mycket tid utifrån resultat att arbeta fram ett konkret förslag till att implementera den nya organisationen gällande kårval i sektionerna. Enligt min erfarenhet så kan verklighetsuppfattningen skilja sig mellan de som sjösätter förändringen på toppen än de som arbetar på gräsrotsnivå. Ni som planerar förändringen lever i den hela tiden för att det är ni som planerar den, men det gör inte vi sektioner.

Det har kommit till min kännedom att ett informationsmöte kommer att hållas av valberedningen nästa vecka men jag vill ändå att ni tar med dig det jag nu nämnt om att förstå det ansvar som åligger de som tänker sjösätta denna förändring om den blir av samt att sektionerna verkligen förstår innebörden i den nya strukturen och hur dessa kan utbildas i den nya organisationen. Det är nu det verkliga arbetet påbörjas och det är ert ansvar att få med alla på tåget.

 

Hanna Lundin Jernberg

Sektionsordförande för Samsek