Umeå Studentkår
Umeå Studentkår
logo.png

Nyheter

Umeå studentkår

Studentfackligt

Umeå studentkår är Umeås äldsta, men också största, studentkår. Totalt företräder vi ca: 12500 studenter inom humaniora, samhällsvetenskap samt lärarutbildning. US har 5000 medlemmar fördelade både på Campus och på nät/distans och vår uppgift är att företräda våra medlemmar och studenterna på bästa sätt.

Totalt omfattar Umeå studentkår 9 kårsektioner, 26 kårföreningar, ett antal studentpubar, över 400 studentrepresentanter och mycket mer!

Är du intresserad av att göra skillnad i studenternas tid här vid universitetet?  Vill du bara veta vad kåren gör egentligen eller är du intresserad av att ta del av vårt dagliga arbete? Du hittar information om vår kärnverksamhet på denna sida samt handlingar och protokoll från kårens högsta beslutande och verkställande organ.

Marcus Persson