Umeå Studentkår
Umeå Studentkår
logo.png

Nyheter

Umeå studentkår

Kåren Historia

Umeå studentkårs historia går ända tillbaka till 1959 då de studenter som läste vid Tandläkarinstitutet bildade Odontologiska föreningen. 1959 tillkom den Medicinska föreningen och den 16 april 1959 bildades det som idag går under namnet Umeå studentkår. Strax därefter den 15 januari 1960, stadsfästes Umeå studentkår av Hans Kungliga Majestät Konungen Gustaf VI Adolf.

Enligt stadgarna skulle styrelsen bestå av nio personer. Av dessa var åtta studentfunktionärer, medan en var anställd som skattmästare. Studentfunktionärerna var på den tiden inte avlönade utan ”menades finna sin belöning i känslan av att uträtta ett nödvändigt och ideellt betonat arbete”. Den enda förmånen som erbjöds var reducerad kåravgift.

Under de trio första åren valdes representanterna till kårstyrelsen och även till kårfullmäktige genom proportionella personval vid sektionerna. Från 1969 ända fram till 1985 styrdes Umeå studentkår enbart av socialistiska partier. Med tider fick dock även mer högerinriktade partier och sektionspartier ett allt större inflytande i kårfullmäktige. Både under 1960- och 1970-talet fanns ett mycket starkt politiskt engagemang bland studenter och kåraktiva. Massmöten, demonstratoner och aktioner mot orättvisor bland andra yrkesgrupper var vanligt förekommande. Det hände också ofta att Umeå studentkår gick in för att stötta andra grupper ekonomiskt. Några konkreta exempel aktioner är stödet till gruvarbetarna i Ådalen, FNL, inköp av böcker till bibliotek i Hanoi, hjälpen till de strejkande sömmerskorna m.m.

Det man kan se under de två senaste årtiondena, är en ökad fokusering på studenternas situation i Sverige, främst lokalt men även nationellt.