Umeå Studentkår
Umeå Studentkår
logo.png

Nyheter

Umeå studentkår

Stipendium för doktorander!/Scholarship for doctoral students!

Kempefonden.png
 
clay-banks-258326-unsplash (1).jpg
 

Kempefonden utlyser stipendium

 

Två gånger per år utlyses stipendier ur Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond. Syftet med utdelningen av Kempemedlen är att stödja doktorander i deras forskningsarbete. Medlen går i första hand till dem som är i början av sina forskarstudier och som har projekt som håller hög vetenskaplig nivå. Du som är skriven i Västerbotten, Västernorrland eller Norrbottens län samt medlem i någon av kårerna vid Umeå universitet kan söka.

Denna gång löper ansökningstiden fram tills 8 oktober. Sista dag för ansökan denna termin är alltså måndagen den 8 oktober kl. 23.59!

 

Bedömningen av inkomna ansökningar baseras ej på sökandens vetenskapliga meriter utan på:

  • projektets vetenskapliga värde

  • projektets genomförbarhet

  • sökandens förmåga att genomföra projektet

  • var i utbildningen sökanden befinner sig

  • huruvida projektet på något sätt har en särskild relevans för länen Västernorrland, Västerbotten eller Norrbotten.

 

Mer information samt ansökan finner du på denna sida.

The Kempe scholarship foundation hereby gives notice of scholarship

 

Twice annually, grants from the Kempe foundation are announced. The purpose is to support doctoral students in their research. Funds are primarily aimed at doctoral students at the beginning of their studies, with projects that hold a high scientific level. If you are a resident of Västerbotten, Västernorrland or Norrbotten and member one of the Student unions at Umeå university, you are eligible to apply. Applications must be received by no later than October 8th 23.59.

Applications are assessed not on the applicant’s formal merits but according to the following criteria:

  • the scientific relevance of the project

  • the possibility to carry out the project

  • the ability of the applicant to carry out the project

  • the applicant’s stage of her/his education

  • the project’s relevance for the counties of Västernorrland, Västerbotten eller Norrbotten.

 

You will find more information and application form at this page.