Umeå Studentkår
Umeå Studentkår
logo.png

Nyheter

Umeå studentkår

Visste du att Umeå studentkår har en egen köp och sälj anslagstavla?

IMG_20180927_102901.jpg

Behöver du hitta boende eller behöver hyra ut ditt då du ska på praktik? Vill du få din kurslitteratur såld eller är du i behov att köpa den där kursboken som redan var utlånad i resten av månaden? Eller vill du få din cykel såld då du studerat klart?

Till höger om ingången till UB så sitter denna tavla!

Försöka sälja på en av den myriad av köpt och sälj Facebooksidor går ju bra, men sätt upp en annons på vår anslagstavla. Du få kanske få dina dyrbara ägodelar sålda i samma veva som du går på dagens föreläsning!

Hälsningar 2a vice Marcus Persson!

Do you need to find accommodation or need to rent out your room when you are going on an internship? Do you want to have your course literature sold or are you in need to buy that course book that was already lent for the rest of the month at UB? Or do you want your bike sold when you have finished studying?

To the right of the entrance to UB, you can find this bulletin board!

Trying to sell on one of the myriad of buy and sell Facebook pages is fine, but feel free to also post an ad on our bulletin board. You might be able to have your precious possessions sold in the same way as you go to today's lecture!

Greetings 2a vice president Marcus Persson!