Umeå Studentkår
Umeå Studentkår

Kårföreningar

Föreningar Umeå Studentkår

 

Kårföreningar

Umeå studentkårs kårföreningar finns till för dig under din studietid, de sköter inspark, fixar aktiviteter under året, bevakar dina rättigheter och mycket mer. Här kan du ta reda på vilken kårförening du tillhör. Om du ändå är osäker, kontakta oss gärna så försöker vi hjälpa dig rätt.

 

Sektion

Kårsektionen för studerande vid Lärarhögskolan.

Kårsektionen för studerande vid Lärarhögskolan.

Förening

 • Hectos – Gymnasielärarföreningen: Kårföreningen för lärarstudenter med inriktning mot högstadiet och gymnasiet (förutom idrott), studie- och yrkesvägledare samt för de som läser den kompletterande pedagogiska utbildningen och yrkeslärarprogrammet. Facebooksida
 • Tuff – Tidigare utbildning, förskola och fritidshem: Kårföreningen för lärarstudenter mot grundskolans tidigare år med undantag för idrott. Facebooksida
 • Smisk- Studenter med idrott som kompetens: Kårföreningen för lärarstudenter inom idrott. Facebooksida

Kårsektionen för studerande vid Humanistisk Fakultet. Språk och kultur.

Kårsektionen för studerande vid Humanistisk Fakultet. Språk och kultur.

 • Medium: Kårföreningen för studerande vid programmen för Medie- och kommunikationsvetenskap samt Journalistik. Faceboksida
 • KEF: Kårföreningen för studerande vid Kulturentreprenörsprogrammet.
 • Wedigit: Kårföreningen för studerande inom Arkeologi och Museologi. Facebooksida
 • SpLitt: Kårföreningen för studerande inom Språk, Biblioteks- eller Litteraturvetenskap. Facebooksida
 • FOSA: Kårföreningen för studerande inom Filosofi och Samhällsanalys.
 • HumSamPro: Kårföreningen för studerande inom Humanistisk Samhällsprogram.
 • WHB: Kårföreningen för studerande vid Konsthögskolan.

Kårsektionen för studerande vid Handelshögskolan. 

Kårsektionen för studerande vid Handelshögskolan. 

 • HHUS: Kårföreningen för studerande vid Handelshögskolan i Umeå inklusive fristående kurser vid nationalekonomi med undantag för studerande inom statistik samt övriga studerande inom nationalekonomi. Facebooksida

Kårsektionen för juridikstudenter.

Kårsektionen för juridikstudenter.


Kårsektionen för samhällsvetenskapliga ämnen med huvudsaklig inriktning mot bland annat statsvetenskap, statistik, socialt kostvetenskap och informatik.

Kårsektionen för samhällsvetenskapliga ämnen med huvudsaklig inriktning mot bland annat statsvetenskap, statistik, socialt kostvetenskap och informatik.

 • Nordpol: Kårföreningen för studerande vid Politicesprogrammet, Samhällsvetarprogrammet, Internationell kris- och konflikthantering, Statistikerprogrammet samt friståendekursare i statistik, statsvetenskap, genusvetenskap samt freds- och konfliktstudier. Facebooksida
 • Cibus: Kårföreningen för studerande vid institutionen för kostvetenskap. Facebooksida
 • Umsys: Kårföreningen för studerande vid institutionen för informatik som ej läser BIT-programmet. Facebooksida
 • Sosum: Kårföreningen för studerande vid institutionen för socialt arbete. Facebooksida
 • Geografiska föreningen: Kårföreningen för studerande inom kulturgeografi, turism och samhällsplanering. Facebooksida
 • GSF: Kårföreningen för studerande vid Restauranghögskolan. Facebooksida

Kårsektionen för studerande inom beteendevetenskap.

Kårsektionen för studerande inom beteendevetenskap.


Kårsektionen för studerande på forskarutbildningsnivå.

Kårsektionen för studerande på forskarutbildningsnivå.

 • HumDokKårföreningen för för doktorander inom Humaniora.
 • SamDok: Kårföreningen för doktorander inom Samhällsvetenskap.
 • DUV: Kårfårföreningen för doktorander inom Utbildningsvetenskap.