Umeå Studentkår
Umeå Studentkår

Kårval

Årets kårval har startat!

Så har årets kårval startat! I kårvalet väljer du vilka studenter som ska företräda dig nästa år i kårens högst beslutande organ, kårfullmäktige. Det är med andra ord din röst som hjälper till att forma kårverksamheten för det kommande året.

Samtliga medlemmar får ett e-postmeddelande med en unik länk som gör att du kan rösta. Om du inte har fått e-post från oss, så kan du istället hämta ut din inloggning till valsidan från kårexpeditionen under perioden 23-26/4. Vi ser fram emot ditt deltagande! /Valberedningen

Så fungerar kårvalet

Årets kandidater i kårvalet

Valda personer till kårfullmäktige

Valberedningens nomineringar

Valberedningen har till uppgift att föreslå personer till ett antal platser, bland annat kårstyrelsen. Kårfullmäktige beslutar sedan slutligt vilka som kommer att sitta det kommande året. Här kan du ta del av valberedningens nomineringar.

Valberedningens nominering till kårstyrelse, talmanspresidium och revisorer

Welcome to the student union election page!

The student union elections have begun! In the elections you choose your representatives for the student union council next year. It is the highest decisions-making body of the student union and therefore your vote helps shape the coming year for the entire student union.

All members receive an e-mail with a unique link that enables you to cast your vote. If you have not received an e-mail from us, you can get your login information from the student union office during the period of 23-26/4. We look forward to your participation! /The election board

This is how the student union elections are conducted

This years´ candidates in the student union elections

Elected people to the student union council

Nominations from the election board

One of the tasks of the election board is to suggest people to a number of position, for example the student union board. The student union council will make the final decision on who will ultimately be elected and you can read about the nominations here (only in swedish).

Nominations from the election board regarding student union board, speaker of the council and auditors