Umeå Studentkår
Umeå Studentkår

Kårval

Årets kårval har startat!

Så har årets kårval startat! I kårvalet väljer du vilka studenter som ska företräda dig nästa år i kårens högst beslutande organ, kårfullmäktige. Det är med andra ord din röst som hjälper till att forma kårverksamheten för det kommande året.

Samtliga medlemmar får ett e-postmeddelande med en unik länk som gör att du kan rösta. Om du inte har fått e-post från oss, så kan du istället hämta ut din inloggning till valsidan från kårexpeditionen under perioden 23-26/4. Vi ser fram emot ditt deltagande! /Valberedningen

Så fungerar kårvalet

Årets kandidater i kårvalet

Welcome to the student union election page!

The student union elections have begun! In the elections you choose your representatives for the student union council next year. It is the highest decisions-making body of the student union and therefore your vote helps shape the coming year for the entire student union.

All members receive an e-mail with a unique link that enables you to cast your vote. If you have not received an e-mail from us, you can get your login information from the student union office during the period of 23-26/4. We look forward to your participation! /The election board

This is how the student union elections are conducted

This years´ candidates in the student union elections