Umeå Studentkår
Umeå Studentkår

Medlemsförmåner

Medlemsförmåner och rabatter

 

Mecenat- och Studentkortet

Ditt studentkort blir också ditt Mecenatkort. Du får tillgång till de alla rabatterna som Mecenat och Studentkortet har avtal med runt om i Sverige.

www.mecenat.se
www.studentkortet.se


Förmåner för dig som är medlem

Här kan du teckna medlemskap via medlemsportalen.

 • Möjlighet att vara med i kårföreningar och påverka kårens arbete.

 • Möjlighet att komma in på studentpubarna och delta i studentlivet.

 • Möjlighet att delta i kårrelaterade aktiviteter som drivs kåren, dess sektioner eller föreningar. T.ex. gå på sittningar,delta i events eller gå på särskilda föreläsningar.

 • Möjlighet att ta akutlån hos kåren på upp till 3000 kr om du hamnat i en oförutsedd ekonomisk situation.

 • Juridiska föreningens rådgivargrupp erbjuder kostnadsfri rådgivning.

 • Rätt att ansöka om forskningsmedel av Stiftelsen JC Kempes minnesstipendiefond.

 • Studenttidningen Vertex | www.vertex.nu


Lokala rabatter i Umeå

 • Rabatt på Filmstaden biobiljetter (köps på kårexpeditionen)

 • Extra rabatt hos IKSU – utöver studentrabatten – (endast om du är registrerad som student och läser minst 8 hp/termin)

 • Rabatt på Umeå sport och motion mot uppvisande av Mecenat eller Studentkort

 • Rabatterat pris på åkkort på Nydala konstsnöspår

 • Möjlighet att köpa utvalda, receptfria läkemedel på kårexpeditionen till rabatterade priser

 • Flera butiker har sänkta priser inom Umeå för studenter, vanligtvis 10-20%