Gratis mensskydd på Umeå Universitet

Vi på Umeå Studentkår (US) vill införa gratis mensskydd på Umeå universitets alla toaletter så studenterna kan fokusera på det de är här för — plugget!
hemsida nyhetsbild 02

2023 påbörjade Umeå Studentkår arbetet med att ta fram en skrivelse som presenterades för dåvarande arbetsmiljö kommittén där frågan stannade upp. Därefter har Umeå Studentkår själva investerat i en dispenser som vi bekostat samt fyllt på med mensskydd. Våren 2024 skickades en ansökan om 10 000kr in till Stiftelsen studenthälsan för att kunna fortsätta arbetet. Stiftelsen beviljade projektet 26 995kr för inköp av dispensers samt mensskydd. 63% av alla livmoderbärare får sin mens på arbetsplatsen. Tillgång till kostnadsfritt mensskydd  främjar därmed jämställdhet, ekonomisk rättvisa och välbefinnande samtidigt som det ger ett positivt bidrag till den psykosociala arbetsmiljön, ett område som studentkårerna tillsammans brinner starkt för.

Genom att inrätta mensskyddsdispenser på alla toaletter skulle personer som menstruerar ges möjligheten att delta fullt ut i universitetslivet och fokusera på sina studier utan att behöva oroa sig för de ekonomiska eller praktiska hinder som menstruation medför. Genom att tillhandahålla gratis mensskydd kan universitetet också främja miljövänliga alternativ som skulle vara ett steg mot att minska avfallet från engångsprodukter. Kostnadsfria mensskydd ger också en möjlighet att minska det sociala stigmat kring menstruation och uppmuntra till en mer öppen arbetsmiljö där dessa samtal kommer mer naturligt samt bidra till att normalisera användandet av mensskydd.  

Notera även hur vi inte benämner de som menstruerar som enbart kvinnor, detta är på grund av att vi även vill erbjuda gratis mensskydd på toaletter tillförordnade män eftersom en person som menstruerar inte alltid är en kvinna. Denna fråga bör komma uppifrån, när vi köper in dispenser som tillhandahåller mensskydd kommer någon få i uppgift att även fylla på dem. Från studentkårernas perspektiv ser vi det som ytterst centralt att resurser avsätts för att kunna möjliggöra denna uppgift, exempelvis genom förstärkningsinsatser mot lokalvården. För att ge studenter och anställda en inkluderande arbetsmiljö måste toaletterna vara utrustade för alla.  

Målbild 

Vi vill se att universitetet nu tar tag i detta arbetsmiljöproblem och tar ansvar för att göra campus till en plats där alla ska kunna fokusera på sin utbildning. Att personer tvingas använda toalettpapper i underkläderna på sin arbetsplats ser Umeå studentkår inte som att man studerar på lika villkor. Vi ser att universitetet inför mensskyddsdispensers på alla campus toaletter, även de som fortfarande är könsuppdelade mellan män och kvinnor.  

Omvärldsbevakning 

Vi har även undersökt hur andra lärosäten ställer sig i denna fråga, exempelvis så erbjuder Högskolan i Gävle i dagsläget inte kostnadsfria mensskydd medan vi kan se andra lärosäten där man idag ligger i framkant i denna fråga där Karlstad universitet sticker ut i sammanhanget. Vi ser det som naturligt att en jämställdhetsinsats som potentiellt berör 63% av studentgruppen bör prioriteras från ledningshåll. 

På ett av Göteborgs lärosäten är denna fråga uppe på även deras tapeter. Just nu är det deras
studentkårer som bekostar produkterna medan deras ledning är på väg att fatta ett beslut som gör fakulteten ansvarig för att erbjuda gratis mensskydd på deras campus. 

I motion 2021/22:1553, Kostnadsfria mensskydd i Sverige lyfter motionären Magnus Manhammar upp liknande argument, men riktar sig bort från lärosäten och riktar sig mot regeringen som ansvarig för att erbjuda gratis mensskydd, fram till dess måste vi i Umeå ta steget och visa att även vi står för lika villkor för alla, inte bara de utan livmoder.

En frågeställning vi har mött när vi meddelat om detta arbete är hur vi undviker att mensskydden används för eget bruk d.v.s att man plockar på sig en större mängd och tar hem. Till det vill vi belysa vad det problemet egentligen innebär- att livmoderbärare inte vill eller har möjligheten lägga den kostnaden på mensskydd vilket ytterligare stärker vår mening med att det finns ett behov av mensskydd. En lösning på detta hypotetiska problem är att se över dispenser som har inbyggd timer. På det sättet släpps endast ett mensskydd ut exempelvis var tredje minut. Hos oss på Umeå studentkår är denna process redan igångsatt där vi under våren kommer investera i mensskyddsdispenser till de toaletter vi erhåller på campus samt kårhuset Västra Paviljongen. NTK är steget före och har redan införskaffat sig dispenser samt mensskydd för att erbjuda sina studenter. Nu föreslår vi att även ni tar ett steg mot ett mer jämställt campus.  

Ni kan ladda hem dokumentet här.