Umeå Studentkår
Umeå Studentkår

Nystudent

 Välkommen till Lärarhögskolan och studentkåren!

I dagarna så har studenter från Lärarhögskolan ringt till dig som har antagits till en utbildning vid Lärarhögskolan i Umeå. På denna sida vill vi även välkomna till dig studentlivet där du kommer träffa mycket nya vänner, nya kunskaper och få upplevelser för livet.

Vi är studentorganisationen i Umeå som företräder studenter inom humaniora, samhällsvetenskap och studerande vid Lärarhögskolan. Vår uppgift är att företräda dig på bästa sätt, hjälpa till om dina rättigheter åsidosätts och även bidra till att din studietid blir så intressant, rolig och innehållsrik som möjligt.

Vi har c:a 5000 medlemmar varav en stor del finns på Lärarhögskolan. Lokalt mot Lärarhögskolan företräds du av UmePedagogerna, bildad 1989 och som bland annat ordnar en årlig arbetsmarknadsdag, föreläsningar och examensceremoni. Som student och medlem tillhör du också en kårförening beroende på din studieinriktning. Läs mer om vilken förening du tillhör här nedan, till höger hittar du sedan länkar till föreningarnas facebooksidor som välkomnar dig till utbildningen och den årliga mottagningen.

Hectos för dig med studieinriktningarna:

  • Studie- och yrkesvägledarprogrammet

  • Ämneslärarprogrammet, alla ingångar förutom idrott och hälsa

  • Kompletterande pedagogisk utbildning 7-9, gymnasiet, förhöjd studietakt

  • Yrkeslärarprogrammet

  • Specialpedagogprogrammet

  • Speciallärarprogrammet

Tuff för dig med studieinriktningarna:

  • Förskollärarprogrammet

  • Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass 1-3, 4-6, Fritidshem

Smisk för dig med studieinriktningarna:

  • Ämneslärarprogrammet med ingång Idrott och hälsa

  • Kompletterande pedagogisk utbildning gymnasiet, förhöjd studietakt, Specialidrott

teckna medlemskap i studentkåren

Som student vid Umeå universitet kan du teckna medlemskap i Umeå studentkår. Du kan välja att antingen teckna medlemskap direkt här på hemsidan, via ett besök till vår kårexpedition eller under mottagningen genom din kårförening.

Så varför teckna medlemskap i Umeå studentkår? Det finns en mängd fördelar som följer med medlemskapet:

Dina rättigheter skyddas: Vi arbetar för bättre utbildningskvalitet och hjälper dig då du blir felaktigt behandlad.

Föreningslivet för dig blir starkare: En stor del av medlemsintäkterna går till just din kårförening. Som medlem har du också möjlighet att engagera dig och hjälpa till att bygga ett starkt föreningsliv.

Du får ett levande campus: Mottagning, föreläsningar, studentpubar, arbetsmarknadsdagar, filmkvällar, mässor och mycket mer.

Du får mängder av förmåner: Som medlem får du utan extra kostnad två förmånskort som, förutom att fungera som medlemsbevis, ger dig hundratals nationella och lokala rabatter, t.ex. på resor, köp av mat, kurslitteratur osv. Därutöver har kåren varje år en mängd särskilda förmåner enbart för dig som kårmedlem.