Umeå Studentkår
Umeå Studentkår

Så fungerar kårvalet

 Så fungerar kårvalet

Från och med våren 2019 så fungerar Umeå studentkårs kårval på ett nytt sätt jämfört med tidigare år, då du som medlem i kåren får allt större betydelse för vårt arbete. I korthet fungerar Umeå studentkår val på följande sätt:

  • Kårvalet genomförs av en valberedning bestående av ideellt aktiva studenter.

  • I kårvalet ska medlemmarna välja vilka de vill ska företräda studenterna det kommande läsåret i kårens högst beslutande organ, kårfullmäktige. Totalt så ska 35 ledamöter väljas och dessa fördelas i valkretsar efter utbildningstillhörighet. Totalt finns sju valkretsar i Umeå studentkår.

  • Senast 12.00 18 mars har alla medlemmar i Umeå studentkår möjlighet att nominera sig själv, eller någon de känner, till årets kårval. Det är valberedningen som hämtar in alla nomineringar och även kontrollerar att kandidater är kårmedlemmar.

  • 8 april publiceras alla kandidater på kårval.nu som har tackat ja till sin nominering och som är medlemmar i Umeå studentkår.

  • Under andra halvan av april månad genomförs sedan kårvalet i varje valkrets där du som medlem väljer vilka du vill ska representera dig mot universitetet, kommunen och näringslivet.

This is how the student union elections are conducted

Starting in the spring of 2019, the student union elections will be conducted in another way compared to previous years. This year, you as a member will have an even bigger importance for the elections. In short, the elections can be described as the following:

  • The student union elections are managed by an election board consisting of students.

  • In the student union elections, it is the members that choose who they want as their representatives the coming year in the highest decision making body of the student union, The student union council. In total, 35 member will be elected and represents different constituencies based on what they are studying. In total there are seven constituencies within the student union.

  • Members have the opportunity up until 12.00 March 18th to nominate themselves or someone they know for this years elections. The election board will collect all nominations and will also check that every nominee is a member.

  • April 8th is the date when all candidates are presented on kårval.nu if they have accepted their candidacy and if they are members of Umeå student union.

  • The studnet union elections will be conducted during the second half of April, where you as a member has the opportunity to cast your vote within your constituency on who you want as a representative for the students towards the university, the municipality and other outsides interests.