Umeå Studentkår
Umeå Studentkår

Sektioner

Sektioner
 

Beteendevetarsektionen

Betsek är för de studenter som läser Psykologi, Sociologi, Idrottsvetenskap, Beteendevetenskap med inriktning Informationsteknik, Biblioteks- och informationsvetenskap, Personalvetenskap samt Kognitionsvetenskap.

Handelshögskolan i Umeå

HHUS är din studentförening vid Handelshögskolan i Umeå. Vi arbetar inom tre verksamhetsområden; utbildningsfrågor, sociala aktiviteter och näringslivskontakter – allt för att Din studietid ska bli så givande som möjligt.

Dokseklogo.gif

Doktorandsektionen

Doktorandsektionen vid Umeå studentkår har till uppgift att driva frågor av relevans för dig som bedriver forskarutbildning. I dagsläget har sektionen ingen egen hemsida.

Samhällsvetarsektionen

SamSek (Samhällsvetarsektionen) riktar sig till dig som läser Samhällsvetenskapliga ämnen med huvudsaklig inriktning mot juridik, kostvetenskap, informatik eller statsvetenskap.

Juridiskaföreningen

Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) är en partipolitisk och religiöst oberoende ideell förening för studenter som läser vid juristprogrammet eller andra fristående juridiska kurser vid Umeå universitet.

Humanistiska sektionen

Humsek finns till för de studenter som läser humaniora vid Umeå universitet. Humsek bildades 1994 och är en partipolitisk och religiöst obunden förening som är en del av Umeå studentkår.

UmePedagogerna

UmPe (UmePedagogerna) vänder sig till dig som läser vid Umeå School of Education eller som läser fristående kurser med inriktning mot pedagogik.