Umeå Studentkår
Umeå Studentkår

valberedning_nomineringar

 Valberedningens nomineringar

Här följer valberedningens förslag till kårstyrelse, talmanspresidium samt revisorer. Det är kårfullmäktige som slutligt kommer bestämma vilka som väljs till posterna.

Kårstyrelse

Kårordförande: Hanna Lundin Jernberg

Valberedningen har valt att nominera Hanna Lundin Jernberg till posten som kårordförande. Hanna har en lång erfarenhet av ordföranderollen och har därför stor vana av att vara ansiktet utåt och driva frågor. Hanna besitter stora kunskaper om Umeå Studentkår och har många konkreta idéer, detta tycker valberedningen är viktigt för att kunna utveckla kåren. Hon har dessutom både kunskap och erfarenhet av ledarskap, vilket är viktigt för att kunna leda kåren. Hon har en god förmåga att både samarbeta och lyssna på sina kollegor och medmänniskor, men kan sätta ner foten där det behövs. Vi tror därför att Hanna kommer göra ett lysande jobb som ordförande.

1:e vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor: Anton Öhrlund

Vi i valberedningen har valt att nominera Anton Öhrlund till 1:a vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor. Anton har mycket erfarenhet från dels olika förbund men också föreningslivet på campus. Han är strukturerad och har en god social förmåga som krävs för att kunna axla rollen. Anton har uppvisat ett starkt intresse för just utbildningsfrågor och kommer kunna föra studenternas talan och säga ifrån när något är bristfälligt. Valberedningen är övertygad om att Anton skulle göra ett bra arbete som 1:a vice kårordförande.

2:a vice kårordförande med ansvar för lika villkor och arbetsmiljö: Solya Halleros

Valberedningen nominerar Solya Halleros till posten som 2:a vice kårordförande med ansvar för lika villkor och arbetsmiljö. Solya har ett års färsk erfarenhet från att ha arbetat ett år på kåren. Hon besitter en hög social kompetens och är förtroendeingivande. Hon har en förmåga att arbeta självständigt och har en förmåga att kunna driva frågor, vilket är viktigt för att kunna utveckla frågor inom området. Med sitt intresse i många olika frågor och sin färska erfarenhet, kan hon vara en viktig lagspelare för ett välfungerande presidium.

Ansvarig för internationaliserings- samt medlemsfrågor: Fredrik Gustafsson Älvdahl

Valberedningen har valt att nominera Fredrik Gustafsson Älvdahl till ansvarig för internationaliserings- samt medlemsfrågor. Fredrik är en social och utåtriktad kille med en hel del erfarenhet från studentlivet. Fredrik uppvisar stor kreativitet och har flera konkreta idéer när det gäller event på campus och även marknadsföringen för dessa. Han uppvisar en stark social förmåga som kan hjälpa kåren knyta starka band med både företag och andra externa aktörer, vilket är något vi har prioriterat högt för detta år och denna roll. Vi tror att Fredrik kan lyfta denna kår till nya höjder.

Ledamot: Abed Alturk

Abed är en målinriktad person som trots sin ringa ålder har en lång erfarenhet av föreningslivet. Abed har, för oss i valberedningen, kunnat presentera en arsenal fylld med ordförandeskap från flera föreningar samt uppvisar ett stort engagemang och driv. Vi i valberedningen är övertygade om att Abed kommer kunna axla rollen som ledamot i kårstyrelsen och föra kåren framåt.

Ledamot: Patric Beijer

Patric är en driven person som agerar professionellt och som har lång erfarenhet av att både styra föreningsstyrelser och arbetsplatser. Han besitter engagemang för att driva viktiga frågor i kåren och för att representera alla studenter från Umeå Studentkår. Patric beskriver sig själv som noggrann och påläst. Valberedningen bedömer Patric som en solklar kandidat och är övertygad om att han kommer att ta uppdraget på största allvar och kunna utveckla kåren.

Ledamot: Jonas Pahlberg

Jonas är en person som är väldigt social och som har tidigare erfarenhet av föreningslivet. Han har starka visioner och idéer om kårens framtid. Vi i valberedningen är övertygade om att Jonas kommer kunna ta uppdraget på stort allvar och att han med sitt engagemang och idéer kommer kunna bidra till att driva kåren i rätt riktning och öka medvetenheten om kåren. Vi har därför valt att nominera Jonas Pahlberg som ledamot i kårstyrelsen.

Ledamot: Emma Wallerström

Emma är en engagerad som person och är inte rädd för att säga vad hon tycker. Emma har tidigare erfarenhet av att sitta i kårstyrelsen och har ett stort driv att utveckla och modernisera kåren. Med sina idéer och med sin förmåga att vara ett bra bollplank tror valberedningen att hon kommer kunna lyfta kårens arbete till nya nivåer. Valberedningen har därför valt att nominera Emma Wallerström till posten som ledamot i kårstyrelsen.

Ledamot: Vakant

Valberedningen har valt att inte nominera någon person till sista platsen som ledamot i kårstyrelsen.

Talmanspresidium

Talman: Samuel Alm

Vi i valberedningen nominerar Samuel Alm till posten som Talman. Samuel är en organiserad och ordningsam person med färsk erfarenhet som talman för kårfullmäktige. Han ser sig själv som saklig, opartisk och effektiv, och vi i valberedningen kan inte annat än att hålla med. Vi tror att Samuel kommer kunna utföra jobbet på ett utmärkt sätt och hålla ordning och god ton i kårfullmäktige.

Vice talman: Erik Vikström

Vi i valberedningen nominerar Erik Vikström till posten som vice talman. Erik har färsk erfarenhet från kåren då han suttit som ordförande det senaste året. Erik har även bra idéer för samarbetet mellan vice talman och talmannen. Med sin erfarenhet har Erik god kunskap om reformen som skett i kåren och kan vara en god komponent i kommande kårfullmäktige.

Verksamhetsrevisorer

Verksamhetsrevisor: Inge Breed

Vi i valberedningen nominerar Inge Breed till posten som verksamhetsrevisor. Inge har mycket erfarenhet från studentlivet på campus, och vet hur föreningar och kårer fungerar. Han är inte rädd för att säga till vid konstigheter och vi är övertygade om att han kommer kunna sätta ner foten om något är fel, detta har vi ansett som viktiga egenskaper för posten.

Verksamhetsrevisor: Hanna Sohlman

Vi i valberedningen nominerar Hanna Sohlman till posten som verksamhetsrevisor. Hon är driven och uppvisar stort engagemang och intresse för posten. Hanna har uppvisat att hon är organiserad och noggrann i det hon gör, vilket är viktiga egenskaper för posten.

Ersättare till Inge Breed: Samuel Alm

Samuel har ett öga för detaljer samt har sedan tidigare lång erfarenhet av kårens uppbyggnad och organisation. Samuel har dessutom juridisk kunskap vilket gör att han lätt skulle kunna ta sig an uppgiften. Vi i valberedningen tror att Samuel skulle göra ett fantastiskt jobb som ersättare till verksamhetsrevisorn.

Ersättare till Hanna Sohlman: Erik Vikström

Erik har med sin erfarenhet som tidigare kårordförande en skarp inblick i kårens strukturer, speciellt gällande det nuvarande verksamhetsårets stora reformer. Vi i valberedningen tror därför att Erik kommer kunna göra ett väldigt bra jobb i rollen som ersättare till verksamhetsrevisorn.