Umeå Studentkår
Umeå Studentkår

Valda personer

 Valda personer till kårfullmäktige/Elected people to the student union council

I takt med att kårvalet avslutas i de olika valkretsarna så presenteras de som har valt till kårfullmäktige på denna sida. Ledamöter och ersättare presenteras i turordning efter det antal röster de fått.

When student union elections are concluded within each constituency, the people elected will be presented here. Elected members and substitutes are presented according to the number of votes they have received.

Valkrets: BetSek

Ledamot 1: Felicia Vik Ching
Ledamot 2: Daniel Eriksson
Ledamot 3: Christopher Fellström
Ledamot 4: Johan Lindgren

Valkrets: DokSek

Ledamot 1: Pär Sehlström

Valkrets: HHUS

Ledamot 1: Millie Karphammar
Ledamot 2: Celina Hinzmann
Ledamot 3: Alice Jedborn
Ledamot 4: Sebastian Wennberg

Valkrets: JF

Ledamot 1: Maureen Katheka
Ledamot 2: Oscar Svensson
Ledamot 3: Josef Lindström Habta
Ersättare 1: Emelie Häger
Ersättare 2: Mattias Svanström

Valkrets: UmPe

Ledamot 1: Erik Vikström
Ledamot 2: Fredrik Andersson

Valkrets: SamSek

Ledamot 1: Elinor Bratt
Ledamot 2: Jacob Foconi
Ledamot 3: Christoffer Andersson
Ledamot 4: Aino Lukkaroinen
Ledamot 5: Johannes Törnquist
Ledamot 6: Marcus Persson

Valkrets: HumSek

Ledamot 1: Ellen Grönlund
Ledamot 2: Anna Larsson
Ledamot 3: Emelie Halltoft
Ledamot 4: Gustav Svensson
Ledamot 5: Moa Gillberg
Ledamot 6: Emelie Sandberg Fransson
Ersättare 1: Philip Häggström
Ersättare 2: Cecilia Mörtzell Johansson
Ersättare 3: Erica Jonasson
Ersättare 4: Oscar Leijontoft
Ersättare 5: Petra Olgarsson
Ersättare 6: Mulin Persson
Ersättare 7: Inge Breed