Vi finns till för dig när livet är kärvt

Akutlån

Umeå Studentkår erbjuder dig som medlem ett akutlån på upp till 4 500 kronor för oförutsedda utgifter. Livet är inte en rak väg planerad och beredd. Vi på Umeå Studentkår förstår det och finns där för våra medlemmar.
akutlan

Procedur

Klicka på länken för formuläret och fyll i efterfrågade uppgifter; när du klickar på “spara” så skickas din ansökan in. Medlemskap i Umeå studentkår kommer att kontrolleras.

Villkor

Umeå Studentkårs medlemmar erhåller möjligheten till att få låna maxmalt 4 500 kronor på ett läsår till en ränta av 6 % och en återbetalningsperiod om 5 månader.

Återbetalning

Återbetalning ska ske utan anmodan inom överenskommen lånetid, vilken längst kan vara fem månader. Detta sker till Umeå studentkår, BG 201-5865 . Ange namn och personnummer.

Har lånet ej betalts på förfallodagen skickas en påminnelse och då tas en avgift om 25 kronor ut. Om lånet ej betalts efter denna påminnelse skickas ärendet till inkasso. Kostnader för inkasso betalas av låntagaren.

Övrigt

Förlängning av lånet beviljas endast om det finns mycket goda skäl. Förlängning av lånet ansöks om i god tid före förfallodagen.

Man kan dock inte få ett nytt lån förrän tidigare lån är till fullo återbetalt och man får inte låna mer än totalt 4 500 kronor per läsår.

"Livet är inte en rak väg. Vi förstår det och finns där för våra medlemmar."

Engagera

Motivera

Attrahera

Kontakta vår handläggare för akutlån