Struktur

Umeå studentkår består av tre olika organisationsnivåer som samverkar och samarbetar nära varandra. Kårmedlemmarna utgör själva grunden av vår verksamhet. Medlemmar kan välja att engagera sig i våra föreningar (1), våra sektioner (2) eller i kårfullmäktige, kårstyrelse eller stiftelser (3).
karstruktur-2

Kårföreningar

Kårföreningarna är kopplade till olika program och kurser. Läs mer om kårföreningarna på umeastudentkar.se/karforeningar.

Kårsektioner

Kårsektionerna utgörs av en eller flera kårföreningar som tillsammans omfattar en större grupp studenter inom ett område. Läs mer om kårsektionerna på umeastudentkar.se/karsektioner.

Kårfullmäktige

Kårfullmäktige, den högsta beslutande instansen för Umeå studentkår, väljs i ett kårval varje år där varje sektion har ett visst antal platser (även kallat mandat).

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen, som väljs av kårfullmäktige, ska genomföra de beslut kårfullmäktige har tagit och består av: ordförande, vice ordförande med ansvar för lika villkor, vice ordförande med ansvar för utbildning, en utbildningsbevakare för HumFak/Lärarhögskolan, en utbildningsbevakare för SamFak och fyra ideella ledamöter.

Kansliet

Kansliet utgörs av personal och arvoderade som arbetar tillsammans under året.

Intresseföreningar

Intresseföreningar är föreningar som skapas inom kåren och syftar till att samla studenter över kurs- och programgränser kring gemensamma intressen. Dessa föreningar godkänns av kårstyrelsen. Läs mer om intresseföreningarna på umeastudentkar.se/intresseforeningar

Stiftelser

Stiftelserna är 5 till antalet och har olika inriktningar där vissa arbetar med fastighetsförvaltning medan andra delar ut stipendier eller bedriver verksamhet.

Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond

Grundades av Umeå studentkår efter tre donationer från familjen Kempe och syftar till att främja forskarutbildning vid Umeå universitet.

Läs mer om Kempefonden

Stiftelsen Studenthälsan

Umeå studentkår startades studenthälsovården i Umeå. När universitetet tog över verksamheten, bildade studentkårerna i Umeå en gemensam stiftelse som delar ut stipendier till hälsofrämjande insatser.

Läs mer om Studenthälsan

Stiftelsen Universitetshallen

Umeå studentkår grundade IKSU, som är en fristående verksamhet sedan många år tillbaka. När nuvarande IKSU-hallen bygdes, grundade Umeå studentkår, Umeå universitet och IKSU en gemensam stiftelse för att förvalta lokalerna så att de ger nytta till universitetets anställda och studenter.

Stiftelsen Folkuniversitetet

Grundades av Umeå studentkår, Umeå universitet och Folkuniversitetsföreningen i syfte att främja folkbildning i Norrland.

Läs mer om Folkuniversitetet

Kårhusstiftelsen

Grundades av Umeå studentkår 1997 för att stötta och bedriva kårhusverksamhet för studenterna vid Umeå universitet. Kårhusstiftelsen är även ägare av Västra Paviljongen AB. Läs mer om VP på vastrapaviljongen.se