Lediga uppdrag och tjänster

Umeå studentkår är en studentfacklig medlemsorganisation som har funnits sedan 1959 och företräder 16 000 studenter inom humaniora, samhällsvetenskap samt inom lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Om arbetsplatsen

Organisationen företräds utåt av kårstyrelsen som leder verksamheten inklusive Umeå studentkårs kansli.

På kansliet återfinns 10 stycken hel- eller deltidsanställda personer samt 6 stycken förtroendevalda studenter som stöttar hela organisationen, från att företräda enskilda studenter, till att administrera verksamhet och ekonomi, sköta beslutsuppföljning och samordna den dagliga verksamheten.

Umeå studentkår erbjuder en variationsrik och stimulerande arbetsplats där verksamheten bygger på engagemanget från studenterna och många nya frågor och projekt växer fram varje år. I arbetet ges stort utrymme att på egen hand göra prioriteringar enligt en fastställd arbetsbeskrivning och projektplan.

För tillfället finns det inga lediga uppdrag eller tjänster.