Hej, det är vi som jobbar på Umeå studentkår för din och dina kamraters skull!

Vi som jobbar här

Presidium

Vi som arbetar i Umeå Studentkårs presidium är arvoderade studenter som arbetar heltid med att företräda studenter vid Umeå Universitet.
Victor Holmström
Kårordförande Telefon: 070 686 90 10
Theodor Varga Fridh
Vice kårordförande med utbildningsansvar Telefon: 070 686 90 16
Molly Hansson
Vice kårordförande med arbetsmiljöansvar Telefon: 070 686 90 12

Utbildningsbevakare & näringslivs- och medlemsfrågor

Utbildningsbevakarna företrädare studenter vid fakulteter och institutioner och bevakar att kvaliteten på utbildningarna hålls uppe.
Felix Köhler
Utbildningsbevakare vid Humanistisk fakultet och Lärarhögskolan Telefon: 070 269 68 83
Tilde Sorsa
Ansvarig för Näringslivs- och medlemsfrågor Telefon: 072 341 59 06

Tjänstemän

Tjänstemän är vi som arbetar dagligen med att skapa de förutsättningar som krävs för att kårverksamheten kan fortlöpa så enkelt som möjligt. Vi är ryggraden för våra kårföreningar och kårsektioner.
Stefan Brattlöf
Kanslichef Telefon: 070 686 90 53

Stefan leder personalen i arbetet vid kansliet och är ekonomiansvarig för Umeå studentkår. Han stöttar dessutom kårens sektioner och föreningar i deras bokföring samt är ekonomiansvarig vid tre av kårens stiftelser. Stefan har arbetat vid Umeå studentkår sedan 2008.

Ulrika Hoffrén
Kanslist Telefon: 072 341 59 00

Ulrika arbetar på kårexpeditionen med medlemsservice och administration. Hon har hand om medlemsregistret och kan hjälpa till med bl.a. urval och statistik. Hon ansvarar också för funktionärsregistret och föreningsregistret. Hon hjälper också till med att skapa e-postadresser och sändlistor. Ulrika har jobbat på Umeå studentkår sedan 2002.

Arvid Eklund
Student- och doktorandombud Telefon: 070 265 46 58

Arvid arbetar med att stödja studenter och doktorander i de problem rörande deras utbildning eller arbetsmiljö som kan uppstå under studietiden. Han är också sekreterare i kårstyrelsens utbildningsutskott, arbetsmiljöutskott och på doktorandsektionens möten. Arvid ansvarar även för arbetet med studentkårsskrivelsen var tredje år.

Ella Forsman
Organisationsutvecklare Telefon: 072 341 59 04

Ella arbetar med organisationsutveckling i stort och är ett stöd till Umeå studentkårs kårstyrelse, kårsektioner och kårföreningar.  Hon hjälper till med överlämningar, stadgerevidering, planering uppföljning av verksamheten och utbildning. Hon är sekreterare i arbetsutskottet, kårstyrelsen och kårfullmäktige och ansvarar även för arbetet med studentkårsskrivelsen var tredje år.

Molly Hoffrén
Bostadsförmedlare - akutrum.nu Telefon: 070 686 90 11

Molly arbetar som bostadsförmedlare, och är kontakten mellan studenter i behov av boende och uthyrare. Akutrum.nu är ett samarbete mellan de tre kårerna på Umeå universitet; på uppdrag av Umeå kommun.

Solya Halleros
Kommunikatör Telefon: 073 334 37 86

Solya arbetar med kommunikation mot våra medlemmar och i allmänhet. Hon hjälper kårföreningar och kårsektioner med marknadsföringsmaterial. Solya är även ansvarig för grafisk design och trycksaker.

Örjan Andersson
It-suport Telefon:

Örjan arbetar som it-support. Han har ansvar över de tekniska områdena av alla hemsidor, mjukvaror och hårdvaror.

Jenny Lindberg
Administratör med ombudsfunktion Telefon:

Jenny är ombudsstöd till studenter som under sin studietid stöter på problem inom utbildning eller arbetsmiljö. Hon ansvarar för genomförandet av utredningar och projekt samt beredning av beslutsunderlag och remissvar i aktuella frågor. Hon är även administrativt ansvarig i stiftelser knutna till studentkåren.