Studentkårsskrivelsen

Var tredje år författar de tre studentkårerna vid Umeå universitet (Umeå studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå medicinska studentkår) studentkårsskrivelsen, som sammanfattar och belyser de problem kårerna identifierat vid universitetet samt ger förslag på åtgärder.

Skrivelsen utgår främst från de studentärenden som inkommit till studentkårerna under den senaste treårsperioden. Inkomna studentärenden har kategoriserats enligt en mall som synliggör vilka återkommande problem som är övergripande för hela universitetet. Utöver konkreta studentfall lyfter skrivelsen även generella tendenser som kårerna noterat under dessa tre år.

Notera: Före 2016 gick studentkårsskrivelsen under namnet “studentfallsskrivelsen” och före 2010 så utkom skrivelsen årligen. Den första officiella skrivelsen skickades in 2006, då enbart från Umeå studentkår.