Studiesocialt

Umeå studentkår arbetar ständigt med frågor som rör likabehandling, jämställdhet, arbetsmiljö, boende och ekonomi, detta för att underlätta din studietid.

Studentekonomi

Ansök om studiemedel i god tid.

Besök CSN för mer info

Student med vårdnaden om barn kan få tilläggsbidrag utöver sitt studiemedel från CSN.

Läs mer

Akutlån

Har du hamnat i en oförutsedd ekonomisk situation? Umeå studentkår erbjuder akutlån upp till 3000 kronor. Kontakta studiesocialt ansvarig för mer information och ansökan.

Läs mer om akutlån

Sjukskrivning

Du kan få behålla studiemedlen när du är sjuk, trots att du då inte studerar. Anmäl sjukdom till försäkringskassan.

Läs mer på CSN

Personskadeförsäkring

Alla studenter och doktorander vid Umeå universitet är personskadeförsäkrade genom Kammarkollegiet. Försäkringen gäller i Sverige. Den gäller under skoltid och direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

Läs mer

Bostadsbidrag

Du kan få upp till 1100 kr i bostadsbidrag om du är under 29 eller har barn. Räkna ut ditt preliminära bostadsbidrag hos försäkringskassan.

Räkna ut ditt bidrag

Likabehandling

2009 trädde diskrimineringslagen i kraft. Denna lag innefattar sju diskrimineringsgrunder, dessa gäller inom utbildningsverksamheten.

Läs mer på diskrimineringsombudsmannen

Om du upplever dig utsatt för diskriminering eller trakasserier och vill ha råd och stöd, kontakta Umeå studentkårs studiesocialt ansvariga.