Umeå Studentkår
Umeå Studentkår

Studiesocialt

Studiesocialt

Umeå studentkår arbetar ständigt med frågor som rör likabehandling, jämställdhet, arbetsmiljö, boende och ekonomi, detta för att underlätta din studietid.

Studentekonomi

Ansök om studiemedel i god tid. Besök CSN för mer info.

http://www.csn.se/

Student med vårdnaden om barn kan få tilläggsbidrag utöver sitt studiemedel från CSN.

https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/tillagg-till-studiestodet/for-studier-med-studiemedel/tillaggsbidrag.html

Akutlån

Har du hamnat i en oförutsedd ekonomisk situation? Umeå studentkår erbjuder akutlån upp till 3000 kronor. Kontakta studiesocialt ansvarig för mer information och ansökan.

likavillkor@umeastudentkar.se

Sjukskrivning

Du kan få behålla studiemedlen när du är sjuk, trots att du då inte studerar. Anmäl sjukdom till försäkringskassan. Läs mer på CSN.

https://www.csn.se/om-nagot-hander-eller-andras/sjuk.html

Personskadeförsäkring

Alla studenter och doktorander vid Umeå universitet är personskadeförsäkrade genom Kammarkollegiet. Försäkringen gäller i Sverige. Den gäller under skoltid och direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

http://www.kammarkollegiet.se/f%C3%B6rs%C3%A4kringar-och-riskhantering/personf%C3%B6rs%C3%A4kringar

Bostadsbidrag

Du kan få upp till 1100 kr i bostadsbidrag om du är under 29 eller har barn. Räkna ut ditt preliminära bostadsbidrag hos försäkringskassan.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/studerande/bostadsbidrag_till_unga

Likabehandling

2009 trädde diskrimineringslagen i kraft. Denna lag innefattar sju diskrimineringsgrunder, dessa gäller inom utbildningsverksamheten. Läs mer på diskrimineringsombudsmannen.

http://www.do.se/

Om du upplever dig utsatt för diskriminering eller trakasserier och vill ha råd och stöd, kontakta Umeå studentkårs studiesocialt ansvariga.