Kårsektioner

En kårsektion samlar flera kårföreningar och har som syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet.

Beteendevetarsektionen

Betsek är för de studenter som läser Beteendevetenskap med inriktning Informationsteknik, Idrottsvetenskap, Kognitionsvetenskap, Personalvetenskap, Psykologi samt Sociologi.

Facebook

Doktorandsektionen

Doksek vid Umeå studentkår har till uppgift att driva frågor av relevans för dig som bedriver forskarutbildning vid Umeå universitet. I dagsläget har sektionen ingen egen hemsida.

Humanistiska sektionen

HumSek är studentsektionen för dig som läser humaniora vid Umeå Universitet. Vi skapar evenemang och finns där för dig så att din studietid blir så minnesvärd och lärorik som möjligt!

Webbplats

Handelshögskolan i Umeå

HHUS är din studentförening vid Handelshögskolan i Umeå. Vi arbetar inom tre verksamhetsområden; utbildningsfrågor, sociala aktiviteter och näringslivskontakter – allt för att Din studietid ska bli så givande som möjligt.

Webbplats

Juridiska föreningen

JF vid Umeå universitet är en partipolitisk och religiöst oberoende ideell förening för studenter som läser vid juristprogrammet eller andra fristående juridiska kurser vid Umeå universitet.

Webbplats

Samhällsvetarsektionen

Samsek riktar sig till dig som läser Samhällsvetenskapliga ämnen med huvudsaklig inriktning mot informatik, kostvetenskap, socialt arbete eller statsvetenskap.

Webbplats

UmePedagogerna

UmPe vänder sig till dig som läser vid Umeå School of Education eller som läser fristående kurser med inriktning mot pedagogik.

Webbplats