Bli medlem och få ut det mesta av din studietid

Umeå studentkår är din studentfackliga röst på Umeå universitet – för dig som studerar inom humaniora och samhällsvetenskap samt lärarutbildning.

Motivera

Attrahera

Agera

Socialisera

Inkludera

Aktivera

Därför ska du bli medlem

Vi arbetar med utbildningsbevakning för att säkerställa att du får en så bra utbildningskvalité som möjligt. Vi bevakar också frågor som rör likabehandling och arbetsmiljö på campus samt boende och ekonomi ur ett studentperspektiv.

Som kårmedlem får du dessutom en mycket roligare studietid då du kan engagera dig i våra kårföreningar! I våra föreningar kan du själv påverka din studietid genom att driva frågor inom kåren och ordna roliga aktiviteter tillsammans med dina studiekompisar. Du får även inträde till Umeås studentpubar och fler rabatter utöver de vanliga studentrabatterna.

Det utgår viss rabatt om du betalar för flera terminer; vänligen notera att rabatten endast utgår om du betalar flera terminer vid samma tillfälle.
Full avgift
Studier på campus
1 termin 230:-
2 terminer 400:-
3 terminer 550:-
4 terminer 700:-
5 terminer 800:-
6 terminer 900:-
7 terminer 1 000:-
8 terminer 1 100:-
9 terminer 1 200:-
10 terminer 1 300:-
11 terminer 1 400:-
Reducerad avgift
Internet och distansstudier
1 termin 130:-
2 terminer 200:-
3 terminer 250:-
4 terminer 300:-
5 terminer 350:-
6 terminer 400:-
7 terminer 450:-
8 terminer 500:-
 • Tillgång till rabatter från STUK-Studentkortet
 • Rabatt vid IKSU SPORT Träningsanläggning
 • Rabatt på biobiljetter från Filmstaden (säljes endast vid kårexpeditionen)
 • Rabatt på hemförsäkring hos Hedvig
 • Rabatt hos VY
 • Delta i din kårförenings sociala aktiviteter, t.ex. sittningar, skidresor eller föreläsningar
 • Inträde till Umeås studentpubar
 • Ställa upp till förtroendeuppdrag, t.ex. som ‘General’ under mottagningen.
 • Jobba extra som funktionär hos kåren
 • Vara med och utveckla utbildningarna vid universitetet och stå upp för dina rättigheter
 • Ta hjälp av våra studentombud när din tentamen blivit felrättad eller studierna krånglar
 • Kostnadsfri rådgivning inom ekonomi och juridiska frågor
 • Möjligheten att söka akutlån upp till 4500 kronor

Som medlem har du rätt att ansöka om forskningsmedel av Stiftelsen JC Kempes stipendiefond.

Vad krävs för att bli medlem?

För att bli medlem behöver du först ta del av information om hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Umeå studentkårs GDPR-policy. Den innebär bland annat att vi endast efterfrågar de uppgifter som är nödvändiga för ändamålet (som exempelvis kan vara kontaktuppgifter eller statistik) och att vi gallrar dina personuppgifter när de inte längre fyller ändamålet.

Läs policyn i sin helhet

Du behöver också:
 • Studera minst 1 HP vid Umeå Universitet
 • Studera en SAMHÄLLSVETENSKAPLIG, HUMANISTISK eller LÄRARUTBILDNING
 • Vara student på GRUND, AVANCERAD eller FORSKARNIVÅ

Hur du blir medlem

Vid varje terminsstart och mottagning står våra kårföreningar ute i korridorerna och säljer kårmedlemskap. Du får då ett kvitto i mobilen i väntan på ditt digitala medlemskort i samarbete med STUK-Studentkortet. Om du har missat att köpa av din kårförening så kan du alltid vända dig till vår expedition vid Lindellhallen, du kan betala med kort eller Swish.

Om du vill vara bekväm kan du alltid bli medlem här direkt på vår hemsida! Du får ett digitalt kvitto du kan använda i väntan på att appen ska aktiveras.

Tecknar du medlemskap via vår hemsida kan du använda det digitala kvittot som tillfälligt medlemskort, tills dess att du fått ditt digitala medlemskort.

(För att app/kortbeställning ska skickas iväg måste det finnas en kursregistrering i vårt register, beställningar skickas till kortföretagen varje vardag.)

Gästmedlemskap

Om du är medlem i en kår på ett annat lärosäte kan du alltid teckna ett gästmedlemskap hos oss för att ta del av studentlivet under din vistelse i Umeå. Du kan köpa gästlegitimation för 130 kronor per termin. Du stödjer kårens studentfackliga arbete samt får då ta del av studentpubar och andra aktiviteter. Gästlegitimation kan bara köpas på kårexpeditionen.

Kårmedlemskap vid annan kår i Sverige måste styrkas genom att uppvisa ett giltigt medlemskort eller kårlegitimation. Vid köp å kamrats vägnar godtas en bild på kamratens kårmedlemskort eller kårlegitimation.

Alumnimedlemskap

Har du avslutat studier men fortfarande är medlem i studentkåren omvandlas ditt ordinarie medlemskap till ett alumnimedlemskap. Detta medlemskap stödjer kåren i sin studentfackliga verksamhet, men saknar förmåner som tillgång till studentpubar och studentrabatter.