Juridisk rådgivning

Genom ett samarbete med Juridiska föreningen vid Umeå Universitet har du som student möjlighet att kostnadsfritt få svar på juridiska frågor.

Rådgivningen ges av studenter på juristprogrammet. Det är således fråga om rådgivning för studenter av studenter på helt ideell basis.

Läs mer om Juriststudenternas rådgivning på deras hemsida.

Eftersom rådgivningen sker av studenter under utbildning så frånsäger sig rådgivande studenter, Juridiska föreningen, Medicinska studentkåren, NTK och Umeå studentkår allt ansvar för uppgifter i samband med rådgivningen. Detta är ej professionell rådgivning. Råden är ej att anse som säker beslutsgrund. Detta innebär inte att rådgivningen inte kommer att genomföras med största noggrannhet – tvärtom kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig. Vi har dock inga möjligheter att företräda någon i domstol, mot myndighet eller liknande; det är en uppgift som anstår yrkesverksamma jurister.