Umeå Studentkår
Umeå Studentkår

FAQ

FAQ – vanliga frågor

Här hittar du några av de vanligaste frågorna som kårexpeditionen får.

adressändring

Får ni veta min nya adress automatiskt?
Nej, det får vi inte; så kom ihåg att meddela oss när du flyttar. Enklast är att meddela nya adress via adressandring@umeastudentkar.se.

Campuskortet – Mecenat / Studentkortet

Finns Mecenat och Studentkortet både som app och plastkort?
Båda korten finns i båda formerna, och båda korten fungerar som medlemskort/kårlegitimation. Appar finns för Iphone och Android.
När kåren gör beställningen av korten så får du e-post från kortföretagen; här kommer du att hitta info om kort och appar.
Det är bara apparna som kommer automatiskt; om du vill ha plastkort beställer du det själv direkt från kortföretagen - utan extra kostnad.
Mer information om appar och plastkort finns på kortföretagens hemsidor: Mecenat och Studentkortet

Får jag studentrabatt på SAS?
Nej, det finns tyvärr ingen studentrabatt på SAS för närvarande. Information är dock färskvara så kolla gärna deras hemsida om det har ändrats.
www.sas.se

Hur får jag mitt studentkort/rabattkort?
Campuskortet ingår i medlemsavgiften. Det innebär att så snart din betalning är registrerad så beställs dina Campuskort. Beställningar skickas varje vardag.  Korten finns som appar, om du vill ha plastkort så beställer du det själv från kortföretagen. Info om hur du ska göra finns i e-posten som kommer från dem. Korten är giltiga som kårlegitimation, och ger en mängd rabatter – både lokala och nationella. Läs mer på Mecenats och Studentkortets hemsidor om vilka rabatter som gäller.
Mer info: Mecenat och Studentkortet

Hur är det med reserabatterna? Får jag SJ-rabatt?
Jag är doktorand/forskarstuderande – får jag SJ-rabatt?

From 2016 så får alla som har Mecenat och Studentkort studentrabatt hos SJ. Mer info på SJ:s hemsida.

Jag har betalat för flera veckor sedan men mitt kort har inte kommit.
Det är nya rutiner from ht 2018. Om du vill ha plastkort så måste du själv beställa det från kortföretagen. Mer information finns i e-posten från dem eller på deras hemsidor. www.mecenat.se och www.studentkortet.se

Jag har betalat för flera terminer men jag har inte fått några kort denna termin.
För att få Mecenat och Studentkortet och kunna nyttja rabatterna så ska man vara registrerad som student aktuell termin. Om du har betalat medlemskap för flera terminer men inte är registrerad på kurs så omvandlas ditt medlemskap till ett alumni-medlemskap. Detta medlemskap ger inga förmånskort, man stödjer endast kåren med detta medlemskap.

Korten är terminsvisa, alltså ett kort per termin. Om du har betalat för flera terminer så kommer nästa termins kort automatiskt (förutsatt att du är registrerad som student.)

När kommer mitt Campuskort?
Information om betald medlemsavgift skickas till kortföretagen dagligen på vardagar.
Apparna blir tillgängliga så snart beställningen har gjorts, e-post kommer från kortföretagen.

gästleg

Vad är reglerna för att få ett gästleg?
Man måste vara medlem i en studentkår på något annat universitet/högskola i Sverige. För att få ett gästleg som ger tillträde till studentpubarna kan man bli stödmedlem i Umeå studentkår. Stödmedlemskapet kostar 100:- och gäller hela terminen. Stödmedlemskap måste alltid tecknas på kårexpeditionen och medlemskort/kårleg från ordinarie kår måste uppvisas. Om du ska köpa åt någon annan så fungerar det med foto på kårleg i mobilen.

info till extern part

Lämnar ni ut uppgifter från ert medlemsregister?
I och med att du tecknar medlemskap i Umeå studentkår godkänner du att vi lämnar uppgift till tredje part, såsom t.ex. Mecenat och Studentkortet för att producera medlemskort eller våra samarbetspartners.

ISIC internationellt studentkort

Vad är ISIC-kort?
ISIC (international student identity card) är ett studentkort som accepteras internationellt. Om man är heltidsstudent har man möjlighet att skaffa sig ett ISIC-kort. Läs mer på ISIC:s webbsida

Mecenat / Studentkortet

Hur får jag Mecenat och Studentkortet?
När du blir medlem i Umeå studentkår så får du både Mecenat och Studentkortet. Det blir i form av ett Campuskort som kommer i två varianter, ett från Mecenat och ett från Studentkortet. Båda korten fungerar som medlemskort/kårleg, det är dock lite olika rabatter kopplade till de olika korten. De finns båda som appar eller plastkort: appen får du automatiskt men om du vill ha plastkort så måste du beställa det hos kortföretagen. www.mecenat.se och www.studentkortet.se

Medlemsavgift

Information om olika medlemsavgifter hittar du här.

Jag har betalat för två terminer, men mitt Campuskort gäller bara för en termin. Varför?
Campuskortet trycks endast terminsvis, kortet för din andra termin kommer automatiskt innan innevarande termins kort går ut.

Jag har avslutat mina studier och/eller tagit min examen, nu har jag fått ett erbjudande om medlemskap. Vad gör jag nu?
Vi skickar ut erbjudande om medlemskap till de studenter som var registrerade föregående termin. Om du inte vill bli medlem i kåren så behöver du inte göra någonting.

Jag läste förra terminen och ska fortsätta den här terminen. Varför har jag inte fått något erbjudande om medlemskap?
Erbjudande om medlemskap skickas till student e-posten (xxx@student.umu.se) eller till en annan e-post som du själv har använt i kommunikation med kårexpeditionen. Kanske har erbjudandet fastnat i spam-filtret?

Du kan dygnet runt lösa medlemskap via vår medlemsportal medlem.umeastudentkar.se.

Jag ska läsa på heltid, varför har jag fått ett erbjudande om medlemskap med reducerad medlemsavgift?
Erbjudande om medlemskap baseras på den avgift som dina kursregistreringar gav föregående termin. Om dina studier har förändrats är det smidigast att kontakta kårexpeditionen för att ordna det.
Du kan också ändra avin själv via medlemsportalen - medlem.umeastudentkar.se.

Personskadeförsäkring

Finns det någon personskadeförsäkring för mig som student?
Det finns en personskadeförsäkring hos Kammarkollegiet för studenter och doktorander vid de statliga universiteten och högskolorna under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan. Läs mer om försäkringen.

programförening

Mitt program har en förening, hur går jag med i den?
Du sorteras automatiskt in till en kurs/programförening (om en sådan finns) baserat på din program/kurskod. Du blir medlem i Umeå studentkår, din sektion och din förening på samma gång (och till samma kostnad).  Här hittar du sektioner/föreningar.