Handlingar och protokoll

Här hittar du handlingar och protokoll från kårfullmäktige och kårstyrelsen. Kontakta Umeå studentkårs kansli för att få tillgång till handlingar och protokoll från 2019-2020 och tidigare verksamhetsår.

Läs dokument