Kårföreningar

Umeå studentkårs kårföreningar finns till för dig under din studietid, de sköter inspark, fixar aktiviteter under året, bevakar dina rättigheter och mycket mer. Här kan du ta reda på vilken kårförening du tillhör. Om du ändå är osäker, kontakta oss gärna så försöker vi hjälpa dig rätt.

UmePedagogerna

Kårsektionen för studerande vid Lärarhögskolan.

Hectos

Gymnasielärarföreningen: Kårföreningen för lärarstudenter med inriktning mot högstadiet och gymnasiet, studie- och yrkesvägledare samt för de som läser den kompletterande pedagogiska utbildningen och yrkeslärarprogrammet. Hit hör också studenter som läser till speciallärare och specialpedagoger.

Webbplats Facebook E-post

Tuff

Tidigare utbildning, förskola och fritidshem: Kårföreningen för lärarstudenter mot grundskolans tidigare år med undantag för idrott. Hit hör också studenter som läser till förskollärare.

Facebook E-post

Humanistiska sektionen

Kårsektionen för studerande vid Humanistisk Fakultet. Språk och kultur.

Medium

Kårföreningen för studerande vid programmen för Medie- och kommunikationsvetenskap samt Journalistik.

Webbplats Facebook E-post

Kaoset

Kårföreningen för studerande inom religionsvetenskap, teologi, filosofi, historia och kulturstudier.

Instagram E-post

Wedigit

Kårföreningen för studerande inom Arkeologi och Museologi.

Facebook E-post

SpLitt

Kårföreningen för studerande inom litteraturvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap samt språk.

Facebook E-post

WHB

Kårföreningen för studerande vid Konsthögskolan.

Webbplats E-post

Handelshögskolan i Umeå

Kårsektionen för studerande vid Handelshögskolan.

HHUS

Kårföreningen för studerande vid Handelshögskolan i Umeå inklusive fristående kurser vid nationalekonomi med undantag för studerande inom statistik samt övriga studerande inom nationalekonomi.

Webbplats Facebook E-post

Juridiska föreningen

Kårsektionen för juridikstudenter.

JF - Juridiska Föreningen

Kårföreningen för studerande vid Juridiska institutionen samt Juridiskt forum vid Umeå universitet.

Webbplats Facebook E-post

Samhällsvetarsektionen

Kårsektionen för samhällsvetenskapliga ämnen med huvudsaklig inriktning mot bland annat statsvetenskap, statistik, socialt kostvetenskap och informatik.

Nordpol

Kårföreningen för studerande vid Politicesprogrammet, Samhällsvetarprogrammet, Internationell kris- och konflikthantering, Statistikerprogrammet samt friståendekursare i statistik, statsvetenskap, genusvetenskap samt freds- och konfliktstudier.

Facebook E-post

KosMås

Kårföreningen för studerande vid institutionen för kostvetenskap samt studerande vid Restauranghögskolan.

Facebook E-post

Umsys

Kårföreningen för studerande vid institutionen för informatik som ej läser BIT-programmet.

Facebook E-post

Sosum

Kårföreningen för studerande vid institutionen för socialt arbete.

Facebook Instaram Linktree E-post

Geografiska föreningen

Kårföreningen för studerande inom kulturgeografi, turism och samhällsplanering.

Facebook E-post

Beteendevetarsektionen

Kårsektionen för studerande inom beteendevetenskap.

BIT-föreningen

Kårföreningen för studerande vid programmet i Beteendevetenskap med inriktning mot IT-miljöer.

Webbplats Facebook Instagram E-post

IVF

Idrottsvetenskapliga föreningen: Kårföreningen för studerande vid Idrottsvetenskapliga programmet samt Tränarprogrammet.

Webbplats Facebook E-post

Kogvetum

Kårföreningen för studerande vid Kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap.

Facebook E-post

PLUM

Kårföreningen för Personalvetarna i Umeå.

Webbplats Facebook E-post

Psykologiska Föreningen

För studerande vid något av psykologprogrammen samt fristående kurser i psykologi.

Webbplats Facebook E-post

SOFUM

För Studerande inom sociologi.

Facebook E-post

Doktorandsektionen

Kårsektionen för studerande på forskarutbildningsnivå.

HumDok

Kårföreningen för för doktorander inom Humaniora. E-post

SamDok

Kårföreningen för doktorander inom Samhällsvetenskap. E-post

DUV

Kårföreningen för doktorander inom Utbildningsvetenskap. E-post