Umeå Studentkår
Umeå Studentkår

Kårval

Välkommen till kårvalets hemsida!

Det är här vi samlar information om hur Umeå studentkårs kårval fungerar.

Från och med 1 januari 2019 så har Umeå studentkår en ny modell för kårvalet. För att läsa mer om den nya modellen, välj “Så fungerar kårvalet“ i menyn nedan.

Så fungerar kårvalet

Du kan nu kandidera eller nominera personer till kårstyrelsen samt som talman eller verksamhetsrevisor. Sista ansökningsdag: 8 april 12.00

Kandidera/nominera till kårstyrelsen

Kandidera/nominera till talman eller verksamhetsrevisor

Har du blivit nominera till kårfullmäktige? Läs om vad det betyder att vara ledamot i kårfullmäktige

Welcome to the student union election page!

On this site we will gather information about how the student union elections work.

Umeå student union has a new model for it´s elections since january 1st, and you can read more about it by visiting the link below.

This is how the student union elections are conducted

We have now opened the possibility to be a candidate or to nominate someone for the student union board, speaker och the student union council or auditor of the board. Last day to apply is April 8th 12.00.

Run as a candidate or nominate someone to the board

Run as a candidate or nominate someone to the position of speaker of the council or auditor or the board

Have you been nominated to be a member of the student union council? Read more about what it means to be a member of the student union council