Umeå Studentkår
Umeå Studentkår

Kempes Stipendiefond

Välkommen till Kempefonden

Kempefonden.png

Sista ansökningsdag VT19: 11 mars 23.59

Instruktioner för ansökan
Ansökningsformulär

Instruktioner för redovisning av beviljade medel
Redovisningsformulär

Om Kempefonden: Två gånger per år utlyses stipendier ur Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond. Syftet med utdelningen av Kempemedlen är att stödja doktorander i deras forskningsarbete. Medlen går i första hand till dem som är i början av sina forskarstudier och som har projekt som håller hög vetenskaplig nivå. Du som är skriven i Västerbotten, Västernorrland eller Norrbottens län samt medlem i någon av kårerna vid Umeå universitet kan söka.

Final day to apply VT19: March 11th 23.59

Instructions for making an application
Application form

Instructions for reporting grants
Reporting form

About the Kempe foundation: Twice annually, grants from the Kempe foundation are announced. The purpose is to support doctoral students in their research. Funds are primarily aimed at doctoral students at the beginning of their studies, with projects that hold a high scientific level. If you are a resident of Västerbotten, Västernorrland or Norrbotten and member one of the Student unions at Umeå university, you are eligible to apply.

 

Kontakt/Contact: kempe@umeastudentkar.se